Em hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nói về việc giữ gìn môi trường của trường lớp em

Viết đoạn văn 5 đến 6 câu về việc giữ gìn vệ sinh để trường em thêm sạch đẹp trong đó có sử dụng ít nhất một cụm danh từ và một lượng từ

Có thế nói, môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nặng nề do nhiều người dân không có ý thức bảo vệ môi trường và bên cạnh đó là do các công ty , xí nghiệp xả chất thải chưa qua xử lí bừa bãi ra môi trường . Họ chỉ biết lợi ích của riêng mình mà quên đi hậu quả từ chúng .Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉphá hủycuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống . Để môi trường không bị ô nhiễm nghiêm trọng nữa , mọi người phải có ý thức tự giác bảo vệ môi trường , giữ gìn vệ sinh chung và hãy cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp.Khi chúng tabảo vệmôi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.Hãy chung tay vì một môi trường xanh-sạch- đẹp

Bạn than khảo đoạn văn sau nhé:

Trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, mỗi học sinh cần phải có ý thức trách nhiệm để giữ gìn ngôi nhà chung ấy. Giữ vệ sinh lớp học, giữ vệ sinh sân trường, giữ vệ sinh mọi nơi trong khuôn viên trường. Mỗi ngày đều phải phân công trực nhật lớp, quét lớp, lau bảng sạch sẽ. Tất cả bàn ghế trong lớp đều phải kê ngay ngắn, thẳng hàng. Không vứt rác bừa bãi ra sân trường. Thường xuyên chăm sóc vườn trường. Mỗi chúng ta hãy góp một phần công sức bé nhỏ đề ngôi trường thân yêu thêm xanh, sạch, đẹp.

Cụm danh từ: ngôi nhà thứ hai của chúng ta, tất cả bàn ghế trong lớp

Lượng từ: tất cả