Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ

  • Câu hỏi:

Điện trường xoáy là điện trường YOMEDIA

  • A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.
  • B. có các đường sức không khép kín.
  • C. của các điện tích đứng yên.
  • D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE