Báo lỗi unreconciled new layer exist in the drawing năm 2024

Reconciling new layers is the process of manually reviewing new layers so that you can avoid potential errors before plotting your drawing or when restoring a layer state.

Unreconciled layers are new layers that have been added to the drawing or to attached xrefs since the layer list was last evaluated. The layer list is checked for new layers when a command, such as PLOT is used. In new drawings, the layer baseline is created when the drawing is saved or plotted for the first time. When a new drawing is first saved, the layer baseline is created, and all layers present in the saved drawing are considered reconciled (not new). Layers that are added after a drawing is first saved are considered new unreconciled layers.

NoteThe layer baseline is created when the LAYEREVAL system variable is set to 1 or 2. When a command that is set in the Layer Settings dialog box or LAYEREVAL system variable is used, the layer list is checked at that time and compared to the baseline. If there are new layers, notification will display and the Unreconciled New Layers filter is automatically created and activated in the Layer Properties Manager.

Unreconciled layers become reconciled by right-clicking the layer and clicking the Reconcile Layer option. Once a layer has become reconciled, it is removed from the Unreconciled New Layers filter. After all new layers are reconciled, the Unreconciled New Layers filter is removed

LAYEREVAL controls when the Unreconciled New Layer filter list in the Layer Properties Manager is evaluated for new layers.

LAYEREVALCTL controls the overall unreconciled new layer filter list in the Layer Properties Manager which is evaluated for new layers. This system variable also affects whether the new layer notification is displayed or not.

Note: LAYEREVALCTL overrides the LAYEREVAL and LAYERNOTIFY setvars when LAYEREVALCTL=0. It acts like a global off (but not a global on). There is no effect even if LAYEREVALCTL is turned on if LAYERNOTIFY=0 or LAYEREVAL=0. LAYEREVALCTL must be set to 1 for LAYERNOTIFY and LAYEREVAL to function correctly.

Hướng dẫn cách sửa lỗi Unreconciled new layers trong khi dùng phần mềm AutoCAD, cách khắc phục triệt để, các lệnh tắt hay dùng để vẽ nhanh trong DWG

Khi bạn mới mở file AutoCAD hoặc thực hiện lệnh In (Plot) thì sẽ xuất hiện 1 thông báo nói file CAD có chứa 1 vài Layer (lớp) mới chưa được nhận dạng. Mỗi khi Nhấn Ctrl + P để in 1 bản vẽ nào đó thì nó lại hiện lên rất khó chịu. Nếu nhấn No thì chắc chắc bạn sẽ gặp lại nó, cách xử lý triệt để là hãy nhấn Yes, cửa sổ quản lý Layer manager sẽ hiện ra.

Báo lỗi unreconciled new layer exist in the drawing năm 2024

Nhấn Ctrl+ A để bôi đen toàn bộ các layer mới này (thường là từ file Xref nhảy vào), chuột phải rồi chọn Reconcile Layer thì coi như là bạn đã chấp nhận sự xuất hiện của các layer này trong bản vẽ của bạn. Vậy là lần sau không còn thông báo lỗi khó chịu kia nữa.

Mình chưa gặp, tuy nhiên cứ theo cái bảng báo lỗi của CAD thì nó bảo rằng các layer của bạn cần được xác địng lại các thuộc tính của nó.

Điều này có thể là do bạn mở các file của người khác mà lại có các layer trùng tên với layer bạn đã tạo và có đặc tính riêng.

Cách sửa thì có nhẽ CAd nói đúng là bạn hãy xác định lại các thuộc tính của các layer nói trên là Ok.

Chúc bạn thành công.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
  • Báo cáo bài đăng

Mình cung ko hiểu lắm nhưng khi nó bị , mình mở bàng layer manager > góc phải của bảng có cái khóa , bạn tick vào và xuất hiện bảng layer setting , bạn bỏ dấu chọn Evaluate new layer added to drawing

Lúc đó Ctrl + P không còn xuất hiện .

Còn vì sao nó lên cái bảng báo thì mình không hiểu cho lắm

Có cao thủ nào hiểu giải thích và trị giúp đi . Cái này nhiều người bị lắm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
  • Báo cáo bài đăng
    Trong cad, em rất hay gặp lỗi này:

Báo lỗi unreconciled new layer exist in the drawing năm 2024

Có bác nào biết cách sửa thì chỉ giúp em với nhé!!

Thank!!
................

Còn vì sao nó lên cái bảng báo thì mình không hiểu cho lắm Me too !

Có cao thủ nào hiểu giải thích và trị giúp đi . Cái này nhiều người bị lắm

Cái này không thể "chẩn đoán" qua mạng đuợc.

Vui lòng upload file CAD lên.

Nếu chỉ yêu cầu tắt thông báo này đặt biến hệ thống LAYERNOTIFY bằng 0.

Command: LAYERNOTIFY

Enter new value for LAYERNOTIFY <15>: 0 enter

  • Báo lỗi unreconciled new layer exist in the drawing năm 2024
    1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
  • Báo cáo bài đăng
    Trong cad, em rất hay gặp lỗi này:

Báo lỗi unreconciled new layer exist in the drawing năm 2024

Có bác nào biết cách sửa thì chỉ giúp em với nhé!!

Thank!!

Đây là thông báo chứ không phải lỗi. Thông báo này xuất hiện khi bạn nhấn in bản vẽ, các layer unreconciled nằm trong xref. Mình xin trích trong phần help của AutoCAD về định nghĩa của Unreconciled layer:

Unreconciled layers are new layers that have been added to the drawing and have not yet been acknowledged by the user and manually marked as reconciled.

... và cách giải quyết:

Unreconciled layers become reconciled by right-clicking the layer and clicking the Reconcile Layer option. Once a layer has become reconciled, it is removed from the Unreconciled New Layers filter. After all new layers are reconciled, the Unreconciled New Layers filter is removed.