Bạn giống người nổi tiếng nào ở trung quốc năm 2024

Bạn đã biết hết tên tiếng Trung của các ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, Đặng Luân, Vương Hạc Đệ, Vương Nguyên…Và nhiều nhân vật nổi tiếng điện ảnh Hoa ngữ chưa. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tên của các Ngôi sao, Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, siêu người mẫu…. Người nổi tiếng bằng tiếng Trung nhé !

 • Vương Hạc Đệ 王鹤棣Wánghèdì
 • Đặng Luân 邓伦 Dèng Lún
 • Okmaid 狮子陪我 Shīzi péi wǒ (tik tok)
 • Phạm Thừa Thừa 范丞丞Fànchéngchéng
 • Dương Dương 杨洋Yángyáng
 • Lương Khiết 梁洁Liáng jié
 • Khưu Hách Nam 邱赫南 Qiū hè nán
 • Ngạn Hy 彦希Yàn xī
 • Âu Dương Chấn Hoa 歐陽震華 Ōuyáng zhèn huá
 • Lưu Diệc Phi 刘亦菲 Liú yìfēi
 • Hứa Khải 許凱 Xǔ kǎi
 • Phí Khải Minh 费启鸣 Fèi qǐ míng
 • Củng Lợi 鞏俐 Gǒng lì
 • Từ Tĩnh Lôi 徐静蕾:Xújìnglěi
 • Triệu Bổn Sơn 赵本山Zhàoběnshān
 • Lý Dịch Phong 李易峰 :Lǐyìfēng
 • Angelababy (Dương Dĩnh) 楊穎 :Yáng yǐng
 • Hồ Ca 胡歌 Hú Gè
 • Trần Văn Kỳ: 陈文淇Chénwénqí

Nam minh tinh nổi tiếng trên mạng

 • Thái Từ Khôn 蔡徐坤Càixúkūn
 • Dịch Dương Thiên Tỉ 易烊千玺-Yì yáng qiān xǐ
 • Chu Nhất Long 朱一龙 Zhūyīlóng
 • Vương Tuấn Khải 王俊凯 Wáng Jùn Kǎi
 • Vương Nguyên 王源 WángYuán
 • Chu Chính Đình 朱正廷-Zhūzhèngtíng
 • Lộc Hàm 鹿晗- Lù hán
 • Trần Lập Nông 陳立農 Chénlìnóng
 • Ngô Diệc Phàm 吴亦凡 Wú yì fán
 • Lay (Trương Nghệ Hưng) 张艺兴-Zhāngyìxìng
 • Châu Đông Vũ 周冬雨 Zhōudōngyǔ
 • Lưu Hạo Nhiên 刘昊然 Liú Hàorán
 • Boy In May – Tiểu Quỷ 小鬼 Xiǎoguǐ
 • Haishivn – Lâm Ngạn Tuấn 林彦俊 Lín yàn jùn

Nữ minh tinh nổi tiếng trên mạng

 • Cúc Tịnh Y 鞠婧祎 Jū Jìngyī
 • Địch Lệ Nhiệt Ba 迪丽热巴- Dí lì rè bā
 • Dương Mịch杨幂Yángmì
 • Triệu Lệ Dĩnh 趙麗穎 Zhàolìyǐng
 • Ngô Tuyên Nghi 吴宣仪 Wú Xuānyí
 • Dương Siêu Việt 杨超越 Yáng Chāoyuè
 • Mạnh Mỹ Kỳ 孟美岐 Mèng Měiqí
 • Dương Tử 杨紫 Yáng zǐ
 • Victoria Song (Tống Thiến) 宋茜 Sòng qiàn
 • Phạm Băng Băng 范冰冰Fànbīngbīng
 • Trịnh Sảng 郑爽 Zhèng shuǎng
 • Dương Vân Tình 楊芸晴Yángyúnqíng
 • Quan Hiểu Đồng 关晓彤 Guān xiǎo tóng
 • Đoàn Úc Quyên 段奥娟Duàn ào juān
 • Lý Nghệ Đồng 李艺彤 Lǐyìtóng
 • Tử Ninh 紫宁 Zǐ níng
 • Lại Mỹ Vân 赖美云 Lài měi yún

100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes Bình chọn

STT Tên Hán Việt Tên tiếng Trung Phiên âm Nghề nghiệp 1 Phạm Băng Băng范冰冰Fànbīngbīng Diễn viên 2 Lưu Đức Hoa刘德华Liúdéhuá Diễn viên 3 Châu Kiệt Luân周杰伦 周杰倫Zhōu Jiélún Nhạc sĩ 4 Huỳnh Hiểu Minh黄晓明Diễn viên 5 Chương Tử Di章子怡Zhāngziyí Diễn viên 6 Dương Mịch 杨幂Yángmì Diễn viên 7 Lâm Chí Linh林志玲Línzhìlíng Siêu mẫu 8 Li Na李娜Lǐnà vận động viên 9 Ngô Kỳ Long吳奇隆 吴奇隆Wú Qílóng Ca sĩ 10 Thành Long成龍 成龙Chéng Lóng Diễn viên 11 Trần Dịch Tấn陳奕迅 陈奕迅Chén Yìxùn Diễn viên 12 Nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên五月天Wǔ Yuè Tiān Ban nhạc 13 La Chí Tưởng羅志祥 罗志祥Luó Zhī Xiáng Diễn viên 14 Vương Lực Hoành王力宏Wáng Lìhóng Ca sĩ 15 Châu Tấn周迅Zhōuxùn Diễn viên 16 Tạ Đình Phong謝霆鋒 谢霆锋xiè tíngfēng Ca sĩ, Diễn viên 17 Chân Tử Đan甄子丹 甄子丹Zhēn Zǐdān Diễn viên 18 Lâm Chí Dĩnh林志穎 林志颖Lín zhì yǐng Ca sĩ, diễn viên 19 Lưu Khải Uy劉愷威 刘恺威Liú Kǎiwēi Ca sĩ, diễn viên 20 Thái Y Lâm蔡依林 蔡依林Cài yīlín Ca sĩ 21 Triệu Bản Sơn赵本山Zhào běn shān Diễn viên 22 Triệu Vy趙薇 赵薇Zhàowēi Diễn viên 23 Thư Kỳ舒淇Shūqí Diễn viên 24 Quách Phú Thành郭富城Guōfùchéng Ca sĩ, diễn viên 25 Lưu Thi Thi刘诗诗 刘诗诗Líu Shīshī Diễn viên 26 Phùng Tiểu Cương馮小剛 冯小刚Đạo diễn 27 Quách Kinh Minh郭敬明Guō Jìngmíng Đạo diễn 28 Lý Băng Băng李冰冰Lǐbīngbīng Diễn viên 29 Ngô Tú Ba吴秀波Wúxiùbō Nghệ sĩ 30 Tôn Lệ孙俪Sūnlì Diễn viên 31 Vương Phi王菲Wángfēi Ca sĩ, diễn viên 32 Lương Triều Vỹ梁朝偉 梁朝伟Liáng Cháowěi Diễn viên 33 Cổ Thiên Lạc古天樂 古天乐Gǔ tiān yuè Diễn viên 34 Dữu Trùng Khánh庾澄庆 庾澄庆Yǔchéngqìng yǔchéngqìng Ca sĩ 35 Tiêu Kính Đằng蕭敬騰Xiāo jìng téng Ca sĩ 36 Lâm Tâm Như林心如Lín xīn rú Diễn viên 37 Trương Huệ Muội張惠妹Zhāng huì mèi Ca sĩ 38 Thang Duy湯唯 汤唯Tāng Wéi Diễn viên 39 Uông Phong汪峰Wāng fēng Nhạc sĩ 40 Cao Viên Viên高圆圆Gāo yuán yuán Diễn viên 41 Trương Quốc Lâp張國立 张国立Zhāngguólì

zhāngguólì

Diễn viên 42 Cát Ưu葛优Géyōu Diễn viên 43 Đồng Lệ Á佟丽娅Tóng lìyà Diễn viên 44 Tôn Hồng Lôi孙红雷Sūn hóng léi Diễn viên 45 Văn Chương文章Wénzhāng Diễn viên 46 Hải Thanh (Huỳnh Di)黄怡Huáng yí Diễn viên 47 Lâm Đan林丹Lín Dān Vận động viên 48 Lưu Diệp劉燁Liúyè Diễn viên 49 Châu Nhuận Phát周潤發 周润发Zhōu Rùnfā Diễn viên 50 Dương Thừa Lâm楊丞琳 杨丞琳Yáng Chénglín Ca sĩ, Diễn viên, MC 51 Lưu Đào劉濤 刘涛Liútāo Diễn viên, Ca sĩ 52 Tưởng Văn Lệ蒋雯丽Jiǎngwénlì Diễn viên, Nhà sản xuất, Đạo diễn, Biên kịch 53 Lâm Phong林峯Lín fēng Diễn viên Ca sĩ 54 Tiểu s徐熙娣Xúxīdì Diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình 55 Angela Baby楊穎Yáng yǐng Người mẫu, Diễn viên, Ca sĩ 56 Lý Vân Địch 57 Lang Lãng郎朗Láng Lǎng Độc tấu dương cầm 58 Quách Đức Cương郭德纲Guō dé gāng Diễn viên hài kịch 59 Ngô Mạc sầu吳莫愁 吴莫愁Wú mò chóu Ca sĩ 60 Vũ Tuyền羽泉Yǔ Quán Ca sĩ 61 Trương Học Hữu張學友 张学友Zhāng xúe yǒu Ca sĩ, Diễn viên, Nhạc sĩ 62 Hoàng Bột黃渤Huáng bó Diễn viên, Ca sĩ 63 Dung Tổ Nhi容祖兒 容祖儿Róng Zǔ’ér Ca sĩ, diễn viên 64 Vương Bảo Cương王宝强Wángbǎoqiáng Diễn viên, Đạo diễn 65 Trần Kiều Ân陳喬恩 陈乔恩Chén Qiáo’ēn Diễn viên, ca sĩ, nhà văn, MC 66 Lưu Gia Linh劉嘉玲 刘嘉玲Liú Jiālíng Diễn viên, ca sĩ 67 Na Anh那英Nàyīng Ca sĩ 68 Trần Khôn陳坤 陈坤Chén Kūn Diễn viên, ca sĩ 69 Diêu Thần姚晨Yao Chen Diễn viên 70 Hebe (S.H.E)田馥甄Tián Fùzhēn ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình 71 Hàn Han 72 Thái Trác Nghiên蔡卓妍Càizhuōyán Ca sĩ, diễn viên 73 Đường Yên唐嫣Tángyān Diễn viên, Người mẫu 74 Vương Lạc Đan 75 Tạ Na谢 娜 謝 娜Xiè Nà Diễn viên, Ca sĩ, người dẫn chương trình 76 Mã Tô馬蘇 马苏Mǎ Sū Diễn viên 77 Hangeng韓庚 韩庚Hán Gēng Ca sĩ, vũ công, diễn viên, người mẫu 78 Trần Đạo Minh陈道明 陳道明Chén Dàomíng Diễn viên 79 Trương Lượng張良80 Triệu Lệ Dĩnh趙麗穎 赵丽颖Zhàolìyǐng Diễn viên 81 Cát Khắc Tuyển Dật 82 Hoắc Kiến Hoa霍建華 霍建华Huò Jiànhuá Diễn viên, ca sĩ 83 Lý Thần李晨Lǐ chén Diễn viên,Ca sĩ,Đạo diễn phim 84 Đồng Đại Vỹ佟大为 佟大為Tóng Dàwéi Diễn viên 85 Đặng Siêu邓超Dèngchāo Diễn viên, Đạo diễn, Nhà sản xuất 86 Trịnh Trí 87 Trương Uy 88 Trần Nghiên Hy陳妍希 陈妍希Chén Yánxī Diễn viên, ca sĩ 89 Trương Gia Dịch张嘉译Zhāngjiāyì Diễn viên 90 Đỗ Thuần杜淳Dù Chún Diễn viên 91 Đặng Tử Kỳ邓紫棋 鄧紫棋Dèng Zǐqí Ca sĩ 92 Quách Đào郭涛Guō Tāo Diễn viên 93 Trần Hiểu\>陳曉 陈晓chén xiǎo Diễn viên 94 Chung Hán Lương鍾漢良 钟汉良zhōnghànliáng Diễn viên, Ca sĩ 95 Mạnh Phi (Dương An Đông )孟飞Mèngfēi Diễn viên 96 Dương Lan 97 Kha Chấn Đông柯震東 柯震东Kē Zhèndōng Diễn viên, ca sĩ 98 Chu Đan 99 Trương Hâm Nghê張歆藝 张歆艺Zhāng Xīnyì Diễn viên 100 Chung Hân Đồng鍾欣潼 钟欣潼Zhōng xīn tóng Diễn viên, ca sĩ

Cám ơn các bạn đã ghé thăm Website của chúng tôi. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ !

Nguồn: chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.