Chủ đề: X��y �����ng

Có 10 bài viết

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - bài 1 - chương 4 - đại số 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - bài 1 - chương 4 - đại số 9

Vậy \(0 \le x \le 2 \Rightarrow f\left( 0 \right) \le f\left( x \right) \le f\left( 2 \right)\)\(\; \Rightarrow 0 \le {x^2} \le 4.\) Lựa chọn câu để ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9

Thay \(x=-2;y=1\) vào phương trình đường thẳngd : \(y = mx + 2m + 1\) ta được:\( 1 = m.\left( { - 2} \right) + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow 1 = - 2m + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow ...

Đề bài - câu 3 trang 118 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 3 trang 118 sgk sinh học 12 nâng cao

Kết hôn trong vòng 3 đời có nghĩa là "hôn phối cận huyết" sẽ làm tăng thể đồng hợp tử lặn, các gen đột biến lặn có cơ hội tổ hợp thành thể đột ...

Đề bài - câu c2 trang 211 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu c2 trang 211 sgk vật lý 12 nâng cao

Khi tia X tác dụng lâu lên cơ thể thì tác dụng sinh lí của tia X sẽ làm huỷ tế bào, nhất là các hồng huyết cầu. Đề bài ...

Video hướng dẫn giải - bài 62 trang 64 sgk toán 9 tập 2
Video hướng dẫn giải - bài 62 trang 64 sgk toán 9 tập 2

\(\begin{array}{l}x_1^2 + x_2^2=x_1^2 + x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_2 \\= {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} - 2{x_1}{x_2}\\= {\left[ {\dfrac{{ - 2\left( {m - 1} \right)}}{7}} \right]^2} - 2.\dfrac{{ - ...

Đề bài - bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Trong hình 27: Đoạn thẳng \(OA\) là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng \(OB\) là đồ thị biểu diễn chuyển động của người ...

Cảm nhận về truyện con hổ có nghĩa.
Cảm nhận về truyện con hổ có nghĩa.

Cảnh thứ hai cũng đầy kịch tính. Bà đỡ nhìn thấy hổ cái đang lăn lộn cào đất, bà đỡ run sợ không dám nhúc nhích. Bà sợ lắm vì tưởng là hổ định ...

Đề bài - bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2
Đề bài - bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow{x^2} - 3x + 6x - 18 = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x - 3} \right) + 6\left( {x - 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x + 6} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\ ...

Đề bài - bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1

Xác định tọa độ hai điểm \(A\) và \(B\) sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó ta được đồ thị hàm số\(y=ax+b \, \, (a\neq 0).\) Đề bài ...

nezuko x zenitsu là gì - Nghĩa của từ nezuko x zenitsu
nezuko x zenitsu là gì - Nghĩa của từ nezuko x zenitsu

nezuko x zenitsu có nghĩa là nezuko và zenitsu vận chuyển cùng nhau là khá nhiều pedo. Ví dụ Người ngẫu nhiên: Bao nhiêu tuổi Nezuko? 12. P ..: bao nhiêu tuổi là ...