Chủ đề: B��i t���p

Có 50 bài viết

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9

Thay \(x=-2;y=1\) vào phương trình đường thẳngd : \(y = mx + 2m + 1\) ta được:\( 1 = m.\left( { - 2} \right) + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow 1 = - 2m + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow ...

i hate the antichrist là gì - Nghĩa của từ i hate the antichrist
i hate the antichrist là gì - Nghĩa của từ i hate the antichrist

i hate the antichrist có nghĩa là Từ này được sử dụng đến troll un (blations) đầu xanh (người giữ hòa bình) để làm cho chúng kích hoạtmột cách dễ dàng.Về ...

Đề bài - bài tập 4 trang 130 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 - hình học
Đề bài - bài tập 4 trang 130 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 - hình học

Tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BA = BN. Kẻ \(BE \bot AN\,\,\left( {E \in AN} \right)\) Đề bài Tam ...

can i get a hooyah là gì - Nghĩa của từ can i get a hooyah
can i get a hooyah là gì - Nghĩa của từ can i get a hooyah

can i get a hooyah có nghĩa là phổ biến từ Vine.Bạn nói điều đó khi bạn giường, hoặc chỉ muốn nghe nó cho vui. ví dụ chúng tôi sat trong xe... "Tôi có thể ...

Đề bài - dựa vào bảng 9.3, nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế nhật bản trong giai đoạn 1990 -2005.
Đề bài - dựa vào bảng 9.3, nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế nhật bản trong giai đoạn 1990 -2005.

Dựa vào bảng 9.3 (trang 77 sgk Địa lí 11), nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005. Đề bài ...

so funny i forgot to laugh là gì - Nghĩa của từ so funny i forgot to laugh
so funny i forgot to laugh là gì - Nghĩa của từ so funny i forgot to laugh

so funny i forgot to laugh có nghĩa là một cụm từ được sử dụng để mock ai đó khi họ nói một trò đùa hoặc một cái gì đó họ nghĩ là hoàn toàn vui nhộn, ...

Đề bài - câu 5 trang 37 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 5 trang 37 sgk sinh học 12 nâng cao

b) Nếu đột biến ở dạng 2n+1, hay 8+1 thì có thể có 4 dạng giao tử thừa 1 NST. Nếu đột biến ở dạng 2n 1, hay 10 -1, thì có thể có 5 dạng giao tử thiếu 1 ...

Đề bài - bài 4 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao.
Đề bài - bài 4 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao.

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 300 K. Nung nóng đẳng áp lượng khí này cho đến khi thể tích của nó bằng 1,5 lần thể tích lúc đầu. nhiệt lượng cung ...

Đề bài - bài 6 trang 36 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 6 trang 36 sgk hình học 10 nâng cao

\(= \overrightarrow {AD} + (\overrightarrow {CD} + \overrightarrow {DB} ) = \overrightarrow {AD} + \overrightarrow {CB}. \) Đề bài Cho bốn điểm ...

Đề bài - bài 3 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao

\(\eqalign{& \overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} + \overrightarrow {MD} \cr&= \overrightarrow {MO} + \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {MO} + \overrightarrow {OB} ...

Đề bài - bài 51 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 51 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao

\( - 1 + i = \sqrt 2 \left( { - {1 \over {\sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 2 }}i} \right) \) \(= \sqrt 2 \left( {\cos {{3\pi } \over 4} + i\sin {{3\pi } \over 4}} \right)\) Đề bài ...

Đề bài - bài 8 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 8 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao

Khoảng cách từ D đến mp(ABC) là: \(h = {{\left| {3.1 - 5.2 + 3.4 + 13} \right|} \over {\sqrt {{3^2} + {5^2} + {3^2}} }} = {{18} \over {\sqrt {43} }}\).d) Mặt phẳng \(\left( \alpha ...

Bài 79 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 79 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

Tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm \(M\left( {{x_o};f\left( {{x_o}} \right)} \right)\) cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại hai điểm A và B. Chứng minh ...

Bài 6 trang 31 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 6 trang 31 sgk hình học 12 nâng cao

Cho khối chóp \(S.ABC\) có đường cao \(SA\) bằng \(a\), đáy là tam giác vuông cân có \(AB = BC = a\). Gọi \(B'\) là trung điểm của \(SB, C'\) là chân đường cao hạ ...

Đề bài - giải bài 1 trang 98 sbt sinh học 7
Đề bài - giải bài 1 trang 98 sbt sinh học 7

Sự bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của khồng khí và sự thay đổi của luồng gió Đề bài Phân biệt kiểu bay lượn và ...

Đề bài - giải bài 1 trang 50 sbt sinh học 8
Đề bài - giải bài 1 trang 50 sbt sinh học 8

Có thể trình bày các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá theo bảng sau Đề bài Các biến đổi lí học của ...

Đề bài - giải bài 1 sbt sinh học 8 trang 29
Đề bài - giải bài 1 sbt sinh học 8 trang 29

- Hộ tiêu hoá : Giúp cơ thể tiêu hoá thức ăn từ niôi trường ngoài và hấp thụ chất dinh dưỡng để thực hiện quá trình trao đổi chất với các tế bào, ...

Đề bài - giải bài 1 trang 7 sbt sinh học 8
Đề bài - giải bài 1 trang 7 sbt sinh học 8

- Tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường : tiếp nhận các kích thích của môi trường và có phản ứng trả lời. Đề bài ...

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 82 sbt sinh học 9
Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 82 sbt sinh học 9

Hiện tượng liền rễ của các cây cùng loài sống gần nhau (rễ của các cây nối liền nhau) là hiện tượnghỗ trợ cùng loài. ...

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sbt sinh học 9
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sbt sinh học 9

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau. ...