Chủ đề: �����i h���c

Có 35 bài viết

i hate the antichrist là gì - Nghĩa của từ i hate the antichrist
i hate the antichrist là gì - Nghĩa của từ i hate the antichrist

i hate the antichrist có nghĩa là Từ này được sử dụng đến troll un (blations) đầu xanh (người giữ hòa bình) để làm cho chúng kích hoạtmột cách dễ dàng.Về ...

can i get a hooyah là gì - Nghĩa của từ can i get a hooyah
can i get a hooyah là gì - Nghĩa của từ can i get a hooyah

can i get a hooyah có nghĩa là phổ biến từ Vine.Bạn nói điều đó khi bạn giường, hoặc chỉ muốn nghe nó cho vui. ví dụ chúng tôi sat trong xe... "Tôi có thể ...

so funny i forgot to laugh là gì - Nghĩa của từ so funny i forgot to laugh
so funny i forgot to laugh là gì - Nghĩa của từ so funny i forgot to laugh

so funny i forgot to laugh có nghĩa là một cụm từ được sử dụng để mock ai đó khi họ nói một trò đùa hoặc một cái gì đó họ nghĩ là hoàn toàn vui nhộn, ...

Đề bài - câu 5 trang 37 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 5 trang 37 sgk sinh học 12 nâng cao

b) Nếu đột biến ở dạng 2n+1, hay 8+1 thì có thể có 4 dạng giao tử thừa 1 NST. Nếu đột biến ở dạng 2n 1, hay 10 -1, thì có thể có 5 dạng giao tử thiếu 1 ...

Đề bài - bài 4 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao.
Đề bài - bài 4 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao.

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 300 K. Nung nóng đẳng áp lượng khí này cho đến khi thể tích của nó bằng 1,5 lần thể tích lúc đầu. nhiệt lượng cung ...

Đề bài - bài 6 trang 36 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 6 trang 36 sgk hình học 10 nâng cao

\(= \overrightarrow {AD} + (\overrightarrow {CD} + \overrightarrow {DB} ) = \overrightarrow {AD} + \overrightarrow {CB}. \) Đề bài Cho bốn điểm ...

Đề bài - bài 3 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao

\(\eqalign{& \overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} + \overrightarrow {MD} \cr&= \overrightarrow {MO} + \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {MO} + \overrightarrow {OB} ...

Đề bài - câu c1 trang 153 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu c1 trang 153 sgk vật lý 12 nâng cao

Các phần tử mắc với nhau như thế nào thì gọi là mắc nối tiếp? Viết các công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện của ...

Đề bài - bài 8 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 8 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao

Khoảng cách từ D đến mp(ABC) là: \(h = {{\left| {3.1 - 5.2 + 3.4 + 13} \right|} \over {\sqrt {{3^2} + {5^2} + {3^2}} }} = {{18} \over {\sqrt {43} }}\).d) Mặt phẳng \(\left( \alpha ...

Bài 79 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 79 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

Tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm \(M\left( {{x_o};f\left( {{x_o}} \right)} \right)\) cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại hai điểm A và B. Chứng minh ...

Bài 6 trang 31 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 6 trang 31 sgk hình học 12 nâng cao

Cho khối chóp \(S.ABC\) có đường cao \(SA\) bằng \(a\), đáy là tam giác vuông cân có \(AB = BC = a\). Gọi \(B'\) là trung điểm của \(SB, C'\) là chân đường cao hạ ...

Bài 1.55 trang 21 sbt giải tích 12 nâng cao
Bài 1.55 trang 21 sbt giải tích 12 nâng cao

\(\begin{array}{l}y' = 1 - \frac{4}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\\y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{4}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = 0\\ \Leftrightarrow \frac{{{{\left( {x + 1} \right)}^2} - ...

Đề bài - câu 3 trang 49 sgk công nghệ 10
Đề bài - câu 3 trang 49 sgk công nghệ 10

+ Ngập úng làm cho cây giảm khả năng chống chịu. Cây trồng bị thương tổn do chăm sóc là tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Do đó, sau khi ...

Đề bài - bài 18 trang 31 sgk hình học 10
Đề bài - bài 18 trang 31 sgk hình học 10

Tọa độ của vectơ cần tìm là: \(\overrightarrow {AB} = ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A}) \) \(=(10-5;8-2)= (5; 6)\) Đề bài Trong mặt phẳng ...

Đề bài - bài 38 trang 95 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 38 trang 95 sgk toán 9 tập 1

Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét) Đề bài ...

Đề bài - bài 7 trang 41 sgk đại số và giải tích 11
Đề bài - bài 7 trang 41 sgk đại số và giải tích 11

\(\eqalign{ & \sin 2x = {1 \over 2} = \sin {\pi \over 6} \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2x = {\pi \over 6} + k2\pi \hfill \cr 2x = \pi - {\pi \over 6} + k2\pi \hfill \cr} \right. ...

Đề bài - câu 3 trang 53 sgk công nghệ 7
Đề bài - câu 3 trang 53 sgk công nghệ 7

- Cách sử dụng: Tuỳ theo từng thời kì mà người ta có cách sử dụng phân bón khác nhau như bón lót hay bón thúc. Đề bài Vai ...

Đề bài - bài 1 trang 24 sgk đại số 10
Đề bài - bài 1 trang 24 sgk đại số 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định \(\overline A\)theo tính đúng sai của \(A\). Đề bài Xác định tính đúng sai ...

Video hướng dẫn giải - bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

\(\begin{array}{l}{x^2} - 4 + {\left( {x - 2} \right)^2}\\ = {x^2} - 4 + \left( {{x^2} - 2.x.2 + {2^2}} \right)\\ = {x^2} - 4 + {x^2} - 4x + 4\\ = 2{x^2} - 4x\\ = 2x.x - 2x.2\\ = 2x\left( {x - 2} ...

Đề bài - câu 7 trang 65 sgk gdcd lớp 11
Đề bài - câu 7 trang 65 sgk gdcd lớp 11

- Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc ...