Hóa học 8 giải bài tập sgk trang 54 năm 2024

Hướng dẫn giải Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 54 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 8.


Lý thuyết

1. Thí nghiệm

Hóa học 8 giải bài tập sgk trang 54 năm 2024
Hình 2.7: Phản ứng hóa học trong cốc trên đĩa cân

– Cách tiến hành:

+ Bước 1: Đặt 2 cốc chứa dd BaCl2 và Na2SO4 lên 1 đĩa cân

+ Bước 2: Đặt các quả cân lên đĩa cân còn lại.

+ Bước 3: Đổ cốc đựng dd BaCl2 vào cốc đựng dd Na2SO4.

– Nhận xét: Kim cân ở vị trí thăng bằng.

– Kết luận: Có chất rắn màu trắng xuất hiện. Có phản ứng hóa học xảy ra. Kim cân ở vị trí cân bằng.

2. Định luật

– Trong 1 phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

– Giả sử:

+ Phương trình chữ: A + B → C + D

+ Biểu thức: mA + mB = mC + mD

– Đặc điểm:

+ Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi.

+ Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

– Kết luận: trong phản ứng hóa học tuy có sự tạo thành chất mới nhưng nguyên tử khối của các chất không đổi mà chỉ có liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi.

3. Áp dụng

m BariClorua + m NatriSunfat = m NatriClorua + m BariSunfat

Trong công thức này, nếu biết khối lượng của 3 chất thì ta tính được khối lượng của chất còn lại.

Gọi a, b, c lần lượt là khối lượng của Bariclorua, natrisunfat và natriclorua. Và x là số mol của Barisunfat.

Ta có: a + b = c + x

Rút giá trị x = a + b – c

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 54 sgk Hóa học 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 trang 54 sgk Hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 1 trang 54 sgk Hóa học 8

 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
 1. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng được bảo toàn.

Trả lời:

 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất phản ứng”.
 1. Một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng được bảo toàn vì trong phản ứng hóa học nguyên tử được bảo toàn, không mất đi.

2. Giải bài 2 trang 54 sgk Hóa học 8

Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g và 11,7g.

Hãy tính khối lượng của Bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Bài giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Natri sunfat + Bari clorua → Bari sunfat + Natri clorua

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

⇒ mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl – mNa2SO4 = 23,3 + 11,7 – 14,2 = 20,8g.


3. Giải bài 3 trang 54 sgk Hóa học 8

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

 1. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
 1. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.

Bài giải:

 1. mMg + mO2 = mMgO.
 1. mO2= mMgO – mMg = 15 – 9 = 6(g).

Câu trước:

 • Trả lời câu hỏi 1 2 trang 52 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8

Xem thêm:

 • Giải các bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 54 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!

 1. Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”
 1. Giải thích: trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài 2. (SGK trang 54 Hóa lớp 8)

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng

Hướng dẫn giải bài 2:

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

\=> mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl – mNa2SO4

\=> mBaCl2 = 23,3 + 11,7 – 14,2 = 20,8 (g)

Bài 3. (SGK trang 54 Hóa lớp 8)

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.