Top 1 cửa hàng asuzac foods Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng asuzac foods Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Công ty TNHH Thực Phẩm Asuzac

2 đánh giá
Địa chỉ: KCX P.Tân Thuận, Đường số 10,Tân Thuận Đông,Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02837701457
Website: https://asuzacfoods.com.vn/

Công ty thực phẩm sản xuất đồ ăn liền theo công nghệ Nhật Bản. Công ty có mấy hộp canh, cháo gói với sữa chua khá ngon.

Top 1 cửa hàng asuzac foods Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022