Sách giáo Viên Lớp 2 môn Tiếng Việt

Bộ sách giáo viên lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 - 2022 gồm 9 môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh lớp 2.

Bộ sách giáo viên Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2 giúp thầy cô giáo soạn giáo án lớp 2 năm 2021 - 2022 dễ dàng hơn, đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức theo sát với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ sách giáo viên lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  • Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Sách giáo viên
  • Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Sách giáo viên
  • Toán 2 - Sách giáo viên
  • Đạo đức 2 - Sách giáo viên
  • Giáo dục thể chất 2 - Sách giáo viên
  • Mĩ thuật 2 - Sách giáo viên
  • Tự nhiên và Xã hội 2 - Sách giáo viên
  • Âm nhạc 2 - Sách giáo viên
  • Hoạt động trải nghiệm 2 - Sách giáo viên
  • Tiếng Anh 2 - Sách giáo viên

Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng

Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương

Tác giả: Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng

Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng

Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương

Tác giả: Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm

Toán 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái

Chủ biên: Lê Anh Vinh

Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Đạo đức 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Toan

Chủ biên: Trần Thành Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai

Giáo dục thể chất 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn

Chủ biên: Lê Anh Thơ

Tác giả: Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương

Mĩ thuật 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê

Chủ biên: Trần Thị Biển

Tác giả: Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang Tuấn

Tự nhiên và Xã hội 2 - Sách giáo viên

Tổng Chủ biên: Vũ Văn Hùng

Chủ biên: Nguyễn Thị Thấn

Tác giả: Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh

Âm nhạc 2 - Sách giáo viên

Tổng chủ biên: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính

Chủ biên: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Hoạt động trải nghiệm 2 - Sách giáo viên

Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy

Chủ biên: Nguyễn Thụy Anh

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh

Tiếng Anh 2 - Sách giáo viên

Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân

Chủ biên: Lương Quỳnh Trang

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn