1 phút đọc

Tại sao học quan trọng

vì sao học tập là vô cùng quan trọng ,gia đình và xã hội tạo điều kiện gì để trẻ được học tập tái bút:mình sẽ vote 5 sao ,cảm ơn và chọn CTLHN luôn nhé Vì gia đình, nhà trường l
Tại sao học quan trọng

vì sao học tập là vô cùng quan trọng ,gia đình và xã hội tạo điều kiện gì để trẻ được học tập tái bút:mình sẽ vote 5 sao ,cảm ơn và chọn CTLHN luôn nhé

Vì gia đình, nhà trường là nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con người và xã hội là nơi thử thách, đánh giá sự trưởng thành của nhân cách đó, cho nên, mỗi con trẻ/con người nếu có được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia đình thì tất yếu sẽ có điều kiện phát triển lành mạnh, hình thành, phát triển nhân cách tốt.

Nếu hay thì hãy cho mik 5sao vs ạ!~~

*Việc học là vô cùng quan trọng với mọi người vì:

- Học để có kiến thức, hiểu biết, được phát triển toàn diện.

- Học để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Video liên quan