Poor chuyện sáng danh từ là gì

Danh từ của tính từ POOR là POVERTY hay POORNESS vậy?

chocolate là danh từ đếm đc hay là danh từ ko đếm đc vậy ạ

Shoulder là tính từ động từ hay là danh từ

Tìm từ anh em của từ shoulder và xác định nó là tính từ động từ hay danh từ

Đặt câu với từ shoulder và chuyển đổi cấu trúc câu

VD: tea(n)

từ anh em của tea là tea cup:(n)

Đặt câu: I prefer tea to coffee

Chuyển đổi cấu trúc câu: I like tea more than coffee

junk food là danh từ đếm được hay không đếm được vậy mn ?

giúp mk

laughs

loves

travels

robs

Những chữ gạch chân có phiên âm như thế nào?

Là danh từ hay động từ hay tính từ

Đặt 1 câu với những từ đó

Bạn nào làm dược tới câu nào thì làm

Mk sẽ tick

BALLOON LÀ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC?

"PIZZA" LÀ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC?

"PIZZA" LÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU HAY SỐ ÍT? VÌ SAO?

Cho mìk hỏi vegetable với fruit là danh từ đếm được hay không đếm được. Mìk mơn nhìu.

hihi

Cho mình hỏi Showing là danh từ hay giới từ

Sticker Củ Hành Siêu Nhân phá kỷ lục trên Zalo với con số 6 triệu lượt download

Video liên quan