Đường cong kín là gì

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây làđúng? YOMEDIA

  • A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Chọn đáp án C.

  • Các đường sức từ luôn là những đường cong kín Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE