Đường cong kín là gì

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây làđúng? YOMEDIA

  • A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Chọn đáp án C.

  • Các đường sức từ luôn là những đường cong kín Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đường cong kín là gì