Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024

Trên thực tế, mặc dù có thể bạn đang sở hữu một đội ngũ quản lý xuất sắc và nhân sự tài năng, nhưng nếu không có đủ nguồn tiền, doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó khăn. Dòng tiền trong doanh nghiệp không chỉ là một khái niệm kế toán hay một dãy số vô nghĩa, mà thực sự là hạt nhân của sự sống còn và phát triển.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào các khái niệm cơ bản xoay quanh dòng tiền trong doanh nghiệp, tại sao nó lại đóng một vai trò quan trọng đến vậy, và làm thế nào để quản lý và tối ưu nó một cách hiệu quả. Đây là một trong những kiến thức quan trọng và thiết thực nhất trong chủ đề quản trị tài chính doanh nghiệp.

1. Dòng tiền là gì?

1.1. Định nghĩa dòng tiền

Dòng tiền (cash flow) là thuật ngữ mô tả sự chuyển động của tiền và tương đương tiền mà một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thu vào hoặc chi ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Dòng tiền là chỉ số rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính, đo lường khả năng thanh khoản và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân đó trong việc chi trả các khoản nợ, chi phí và các khoản đầu tư.

1.2. Phân biệt dòng tiền với doanh thu, lợi nhuận

Doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền đều là những yếu tố thiết yếu cho một doanh nghiệp phát triển “khoẻ mạnh”. Ba khái niệm này cần được phân biệt rõ ràng với nhau trong quản trị tài chính:

Khía cạnhDoanh thuLợi nhuậnDòng tiềnĐịnh nghĩaTổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.Phần doanh thu còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí (bao gồm cả chi phí biến đổi và chi phí cố định.Tất cả các khoản tiền chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.Ý nghĩaHiệu suất kinh doanh của doanh nghiệpKhả năng sinh lời của doanh nghiệp.Khả năng thanh toán và lưu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp.Bảng so sánh doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng xem một ví dụ chi tiết: Bạn là chủ một cửa hàng bán lẻ, bán ra 100 sản phẩm với giá 10.000đ/sản phẩm trong một ngày.

  • Doanh thu: Doanh thu của bạn cho ngày đó sẽ là: 100 x 10.000đ = 1.000.000đ
  • Lợi nhuận: Nếu chi phí của bạn để sản xuất và bán 100 sản phẩm đó là 800.000đ, lợi nhuận của bạn sẽ là: 1.000.000đ – 800.000đ = 200.000đ.
  • Dòng tiền: Giả sử khách hàng đã nhận hàng nhưng chỉ mới thanh toán trước 700.000đ, lúc này dòng tiền vào ghi nhận 700.000đ. Đồng thời, doanh nghiệp đã thanh toán cho nhà cung cấp số tiền 300.000đ cho chi phí sản xuất, dòng tiền ra ghi nhận 300.000đ. Dòng tiền được xác định với công thức tính: 700.000đ – 300.000đ = 400.000đ.
    Đọc thêm: Lợi nhuận là gì? Định nghĩa, phân loại, cách tính và các chiến lược tối ưu

1.3. Một số khái niệm liên quan tới dòng tiền

Dòng tiền vào vs. Dòng tiền ra

Dòng tiền được chia thành hai yếu tố: dòng tiền vào và ra. Có thể hiểu đơn giản, dòng tiền vào (cash inflows) là số tiền mà doanh nghiệp của bạn đã thu vào thông qua bán hàng, đầu tư hoặc các hoạt động tài chính. Tương tự như vậy, dòng tiền ra (cash outflows) là số tiền đã được chi ra bởi doanh nghiệp của bạn.

Các doanh nghiệp thường kiếm phần lớn dòng tiền vào bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng, lập hóa đơn cho đơn đặt hàng và sau đó nhận thanh toán. Các doanh nghiệp đang phát triển cũng có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu hoặc các công ty khác và thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư đó.

Còn về dòng tiền ra, nó có thể bao gồm chi phí hoạt động, vốn bán buôn, nợ phải trả ngắn hạn, nợ dài hạn, lãi suất hằng năm,…

Dòng tiền dương và Dòng tiền âm

Dòng tiền dương và dòng tiền âm là hai tình trạng tài chính trái ngược nhau, thể hiện tình trạng của doanh nghiệp hoặc dự án đối với việc sinh lời và quản lý tài chính.

Nếu một doanh nghiệp có dòng tiền dương (positive cash flow), đồng nghĩa với tổng dòng tiền vào lớn hơn tổng dòng tiền ra trong một khoảng thời gian cụ thể, chứng minh doanh nghiệp đang tạo ra nhiều tiền mặt hơn từ hoạt động kinh doanh và đầu tư, có khả năng tài chính mạnh mẽ.

Ngược lại, dòng tiền âm (negative cash flow) có nghĩa là tổng dòng tiền vào nhỏ hơn tổng dòng tiền ra, doanh nghiệp có thể gặp phải các khó khăn tài chính. Tình trạng này nếu kéo dài có thể gây áp lực lớn đối với khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Lấy ví dụ, trong tháng này doanh nghiệp tiêu tốn 100.000.000đ để mua một lô sản phẩm với giá gốc nhưng lại không thể bán nó trong tháng. Dòng tiền ra là 100.000.000đ và không có dòng tiền vào, dẫn tới dòng tiền âm trong tháng. Giả sử doanh nghiệp bán được lô hàng đó vào các tháng sau của quý đó và thu được 150.000.000đ, thì xét trong phạm vi một quý, doanh nghiệp sở hữu dòng tiền vào dương 50.000.000đ.

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Các khái niệm về Dòng tiền

Dòng tiền ròng (dòng tiền thuần)

Dòng tiền ròng hay còn gọi là dòng tiền thuần (net cash flow) là sự chênh lệch giữa số tiền thu vào và số tiền chi ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là con số phản ánh lượng tiền mà doanh nghiệp thực sự nhận được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và nghĩa vụ tài chính.

Dòng tiền ròng (Dòng tiền thuần) = Số tiền thu vào – Số tiền chi ra

Dòng tiền ròng thường được tính từ các hoạt động chính của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính. Điều này giúp người quản lý và nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do (free cash flow) phản ánh số tiền là phần lợi nhuận còn lại khi đã khấu trừ hết các khoản chi phí không dùng tiền. Cụ thể hơn, đó là số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi đã chi trả cho mọi chi phí cần thiết để hoạt động sản xuất và kinh doanh diễn ra bình thường.

Số tiền đó doanh nghiệp có thể sử dụng cho các mục đích tự do, như đầu tư vào dự án mới, trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu, hoặc giảm nợ.

Công thức chung để tính dòng tiền tự do:

Dòng tiền tự do = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Chi phí vốn

Dòng tiền tự do là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Khi dòng tiền tự do của doanh nghiệp tốt, tức là hoạt động kinh doanh đang diễn ra trôi chảy và thuận lợi.

Dòng tiền đều vs. Dòng tiền không đều

Dòng tiền đều (steady/ regular cash flow) xảy ra khi doanh nghiệp có sự ổn định trong việc sinh lời, dòng tiền vào và ra không có biến động lớn trong khoảng thời gian cụ thể. Dòng tiền đều thường là lợi thế trong việc quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp dễ dàng dự đoán và lập kế hoạch đầu tư, chi tiêu một cách hiệu quả và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền không đều (uneven/ irregular cash flow) xảy ra khi có biến động đáng kể trong dòng tiền vào và ra, có thể do những yếu tố như mùa vụ, biến động thị trường, hay các chi phí lớn phát sinh. Doanh nghiệp cần phải linh hoạt và có kế hoạch dự phòng để đối mặt với các biến động này và tránh rủi ro tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các loại báo cáo tài chính được dùng để quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo này cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến việc luân chuyển tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định tính đến thời điểm lập báo cáo.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giúp doanh nghiệp và các bên liên quan (như nhà đầu tư) hiểu rõ hơn về nguồn gốc và việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp, từ đó giúp dự đoán tương lai và đưa ra quyết định chiến lược.

2. Phân loại dòng tiền

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Phân loại dòng tiền

2.1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (cashflow from operations – CFO) là số tiền mà doanh nghiệp nhận được hoặc chi trả từ các hoạt động kinh doanh chính của mình, chẳng hạn như doanh số bán hàng, chi phí nhân viên và các giao dịch khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đo lường khả năng của doanh nghiệp tạo ra tiền mặt từ hoạt động chính và có thể sử dụng để duy trì và phát triển kinh doanh. Điều này cũng cho biết doanh nghiệp liệu có đủ nguồn lực để tự phát triển không hay cần hỗ trợ đầu tư từ bên ngoài.

2.2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (cashflow from Investing activities – CFI) là số tiền mà doanh nghiệp chi trả hoặc nhận được từ các hoạt động đầu tư, như mua bán tài sản cố định, dự án đầu tư và các giao dịch đầu tư khác.

Mặc dù doanh nghiệp cần nhiều tiền vào hơn là tiền ra để có dòng tiền dương, nhưng dòng tiền đầu tư lại khác. Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có thời điểm dòng tiền đầu tư âm, cho thấy rằng họ đang nỗ lực đầu tư vào việc mở rộng và tăng trưởng.

2.3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (cashflow from financing activities – CFF) là số tiền mà doanh nghiệp nhận hoặc chi trả từ các hoạt động tài chính, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu, trả cổ tức, vay nợ mới hoặc trả nợ cũ.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính thường phản ánh cách doanh nghiệp quản lý cấu trúc vốn, chi trả nợ, cung cấp hoặc thu hồi vốn từ cổ đông và nguồn vốn bên ngoài.

3. Tầm quan trọng của việc quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền không chỉ là một công cụ quản lý tài chính mà còn là một chỉ số kinh tế chủ chốt để đánh giá sức khỏe và tính bền vững của doanh nghiệp. Đó là lý do doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ và hiệu quả dòng tiền.

Quản lý dòng tiền là quá trình theo dõi dòng tiền chảy vào doanh nghiệp và giám sát các khoản chảy ra. Hoạt động này cung cấp bức tranh toàn cảnh về các nguồn tiền và cách doanh nghiệp sử dụng tiền, nhằm gợi ý các phương án hành động phù hợp để tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp.

Quản lý dòng tiền tốt cũng là yếu tố cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Dòng tiền đủ giúp doanh nghiệp tránh được những vấn đề liên quan đến thanh toán nợ, chi trả tiền lương và các chi phí hàng ngày khác. Chỉ khi làm được như vậy, doanh nghiệp mới có được một cơ sở vững chắc để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Một lợi ích khác của quản lý dòng tiền là giảm áp lực từ chi phí lãi và nợ. Dòng tiền tích cực giúp doanh nghiệp trả nợ hiệu quả, giảm chi phí lãi và tăng cường độc lập tài chính.

Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng, quản lý dòng tiền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dòng tiền là “nhiên liệu” giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức và đảm bảo tồn tại trong môi trường kinh doanh không dự đoán được. Hơn thế nữa, trong mắt các nhà đầu tư, dòng tiền dương và quản lý hiệu quả dòng tiền có thể làm tăng giá trị của doanh nghiệp.

4. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền

4.1. Sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Như đã mô tả trong phần 1, lợi nhuận và dòng tiền là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, nhưng chúng thường đưa ra góc nhìn khác nhau về sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận thường bao gồm các khoản phi tiền mặt và có thể phản ánh các giao dịch chưa thanh toán, trong khi dòng tiền tập trung vào lưu chuyển tiền mặt thực tế, giúp theo dõi sự di chuyển của tiền trong doanh nghiệp một cách chi tiết và cụ thể.

Lợi nhuận phản ánh khía cạnh kế toán và chế độ thuế, còn dòng tiền cung cấp thông tin về khả năng thanh toán và quản lý tiền mặt. Sự chênh lệch giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng có thể xuất phát từ các yếu tố không tiền mặt như biến động tồn kho và nợ phải trả.

4.2. Tác động của chu kỳ kinh tế đến lợi nhuận và dòng tiền

Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn suy thoái, doanh nghiệp thường gặp các khó khăn như giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm/ dịch vụ từ khách hàng, tăng giá cả và áp lực cạnh tranh, dẫn đến giảm khả năng tăng trưởng lợi nhuận hoặc thậm chí là duy trì. Dòng tiền cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do sự sụt giảm doanh số bán hàng và cả khả năng thu hồi nợ.

Giai đoạn hồi phục mang lại cơ hội hồi phục lợi nhuận khi nhu cầu của khách hàng tăng trở lại và doanh nghiệp cũng bắt đầu có đà tăng trưởng. Dòng tiền sẽ được cải thiện do doanh số bán hàng tăng và quá trình khách hàng trả nợ thuận lợi hơn. Đồng thời, dòng tiền có thể gia tăng do các dự án mở rộng và tăng cường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giai đoạn tăng trưởng thường đi kèm với lợi nhuận cao nhất, và dòng tiền cũng được tăng mạnh. Chẳng hạn như trong thời kỳ đại dịch COVID-19, xu hướng làm việc tại nhà và làm việc từ xa đã giúp các công ty công nghệ phát triển dịch vụ trực tuyến như Amazon và Zoom trải qua tăng trưởng đột biến.

Trong mọi giai đoạn của chu kỳ kinh tế, bên cạnh yếu tố lợi nhuận thì quản lý dòng tiền cũng là hành động quan trọng để đảm bảo sự ổn định và linh hoạt của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro có thể gây ra bởi môi trường kinh doanh, và tận dụng hiệu quả cơ hội tăng trưởng.

4.3. Các biện pháp tối ưu hóa để đảm bảo sự ổn định giữa lợi nhuận và dòng tiền

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Các biện pháp tối ưu hóa để đảm bảo sự ổn định giữa lợi nhuận và dòng tiền

Xây dựng quy trình kế toán hiệu quả

Một quy trình kế toán hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót trong việc ghi chép tài chính và đảm bảo tính chính xác của thông tin. Quy trình thu nợ cũng cần được cải thiện để rút ngắn thời gian giữa hai thời điểm khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và thực sự nhận được tiền mặt.

Quản lý chi phí hiệu quả

Quản lý chi phí hiệu quả là một phần quan trọng của việc tối ưu hóa lợi nhuận và dòng tiền. Xác định và kiểm soát các chi phí không cần thiết giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính và tăng cường lợi nhuận. Tối ưu hóa quy trình sản xuất và quy trình kinh doanh cũng là một chiến lược quan trọng để cắt giảm chi phí hoạt động, giúp cải thiện hiệu suất toàn bộ hệ thống.

Duy trì quỹ dự trữ tiền mặt

Một quỹ dự trữ tiền mặt sẽ là “cứu tinh” của doanh nghiệp khi phải đối mặt với khó khăn hoặc rủi ro tài chính. Quỹ dự trữ này giúp giảm thiểu áp lực tài chính và bảo vệ doanh nghiệp khỏi những tác động tiêu cực của biến động thị trường.

Tăng doanh thu bán hàng

Các doanh nghiệp thường chọn cách giảm giá để tăng doanh thu. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đưa ra mức chiết khấu cao. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, nhà quản lý nên cân nhắc đưa ra mức chiết khấu hợp lý để kích thích người dùng mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ.

Tăng doanh thu bán hàng có thể dẫn tới tăng lợi nhuận và dòng tiền, tuy nhiên doanh nghiệp cần đi kèm với quản lý chi phí và công nợ hiệu quả.

Khi tăng doanh thu bán hàng, cần đảm bảo rằng chi phí cần thiết để tạo ra doanh thu này cũng đang được kiểm soát. Bởi nếu chi phí tăng nhanh hơn so với doanh thu, lợi nhuận sẽ bị giảm đi, gây ra sự không ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, tăng doanh thu có thể tạo ra một lượng tiền mặt lớn hơn từ việc bán hàng, nhưng cũng đòi hỏi quá trình thanh toán của khách hàng và quản lý công nợ phải thu diễn ra hiệu quả.

Đọc thêm: Doanh thu là gì? Những điều nhà quản trị cần biết về doanh thu

5. Các cách quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Các cách quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

5.1. Dự báo dòng tiền (Lập kế hoạch dòng tiền)

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, việc lập kế hoạch dòng tiền chi tiết giúp bạn đưa ra những định hướng hiệu quả và cân bằng các nguồn thu chi cho doanh nghiệp.

Bước 1: Dự báo dòng tiền vào

Lập dự báo dòng tiền vào là bước quan trọng và đầu tiên trong quá trình quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp đánh giá và lên kế hoạch cho các nguồn thu nhập dự kiến từ các hoạt động kinh doanh cũng như các nguồn thu khác.

Để thực hiện, doanh nghiệp cần thu thập thông tin về doanh thu bán hàng, dự án đầu tư và các nguồn thu khác có thể ảnh hưởng đến dòng tiền. Tiếp đó, cần xác định chu kỳ thanh toán từ khách hàng và đối tác kinh doanh để ước lượng thời điểm dòng tiền sẽ được chảy vào. Đồng thời, doanh nghiệp cần ước lượng và xác định chi phí cố định và biến động trong kỳ, nhằm có được cái nhìn chi tiết và linh hoạt về tình hình dòng tiền.

Bước 2: Dự báo dòng tiền ra

Dự báo dòng tiền ra thường được thực hiện theo kỳ hằng tháng hoặc quý. Bước này tập trung vào việc ước lượng và lên kế hoạch cho các nguồn chi phí, nghĩa vụ tài chính, và các thanh toán dự kiến mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Để thực hiện dự báo dòng tiền ra một cách chính xác, doanh nghiệp cần xác định các nguồn chi phí, bao gồm cả chi phí cố định và biến động, như thanh toán nhà cung cấp, lương, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nghĩa vụ tài chính cũng cần được ước lượng trước, bao gồm cả lãi suất và các nghĩa vụ khác từ các giao dịch tài chính. Chu kỳ thanh toán của các nghĩa vụ tài chính và chi phí cũng cần được xác định để ước lượng thời điểm mà dòng tiền sẽ chảy ra khỏi doanh nghiệp.

Bước 3: Tính dòng tiền ròng (dòng tiền thuần)

Để tính dòng tiền ròng, doanh nghiệp cần lấy tổng giá trị dòng tiền vào trừ đi tổng giá trị dòng tiền ra. Kết quả dương cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu tình hình tài chính tương đối ổn định, trong khi kết quả âm có thể chỉ ra tình trạng thâm hụt về tài chính.

Bước 4: Xác định số dư cuối kỳ & đề xuất hành động phù hợp

Cần xác định số dư cuối kỳ là lượng tiền mà doanh nghiệp hiện đang có trong tài khoản tại thời điểm kết thúc chu kỳ kế toán. Số liệu này được tính toán dựa trên thông tin từ số dư đầu kỳ, dòng tiền vào, dòng tiền ra và dòng tiền thuần.

Nếu có số dư dương (tức là đang thừa vốn), doanh nghiệp có thể đề xuất đầu tư vào dự án mới, mở rộng kinh doanh, hoặc chi trả cổ tức cho cổ đông để tối ưu hóa sinh lời.

Trong trường hợp số dư âm (thiếu vốn), doanh nghiệp cần xem xét và tối ưu hóa chi tiêu, cắt giảm chi phí không cần thiết để cải thiện tình trạng tài chính.

5.2. Theo dõi dòng tiền

Sau khi đã có dự báo, theo dõi dòng tiền là bước quan trọng tiếp theo để kiểm soát dòng tiền thực tế trên cơ sở dự báo.

Quản lý sự chênh lệch giữa dòng tiền thực tế và kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp sớm phát hiện ra các vấn đề và rủi ro tài chính nếu có, đồng thời đưa ra quyết định nhanh chóng trong điều chỉnh chiến lược.

Tại bước này, các công cụ quản lý thông minh có thể giúp tự động hóa quá trình này và cung cấp báo cáo theo thời gian thực (real-time).

5.3. Cải thiện dòng tiền

Cải thiện dòng tiền là một bước quan trọng trong quá trình quản lý tài chính doanh nghiệp, tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn và lưu thông dòng tiền để cải thiện tình hình tài chính tổng thể.

Đầu tiên, doanh nghiệp có thể tập trung cải thiện dòng tiền vào. Hai trong số các giải pháp hiệu quả nhất thường được áp dụng là xây dựng chính sách thanh toán phù hợp khuyến khích thanh toán trước, và thiết lập quy trình thu hồi công nợ thông minh.

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Cải thiện dòng tiền

Tại phía dòng tiền ra, doanh nghiệp có thể đàm phán với nhà cung cấp để thương lượng kéo dài chu kỳ thanh toán, nhằm làm giảm áp lực chi trả ngay. Ngoài ra, việc xác định và cắt giảm các chi tiêu không cần thiết cũng là một phương thức hiệu quả để giữ cho tài chính doanh nghiệp ổn định.

Trong trường hợp thừa vốn, doanh nghiệp có thể cân nhắc đầu tư vào các dự án có lợi nhuận, xem xét thêm việc trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu để tăng giá trị cho cổ đông, hoặc tăng cường chiến lược quảng cáo và tiếp thị để mở rộng thị trường và thu hút khách hàng mới. Còn trong tình huống thiếu vốn, việc xem xét các tùy chọn về vay nợ, huy động vốn, hoặc tối ưu hóa chi tiêu có thể giúp ích.

Quan trọng nhất là doanh nghiệp cần duy trì sự cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi trường hợp, để đảm bảo rằng những hành động thực thi đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp và phản ánh chiến lược tài chính bền vững.

6. Về Base Finance+ – Bộ giải pháp quản lý dòng tiền và tài chính doanh nghiệp theo thời gian thực

Được phát triển bởi Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn, Base Finance+ là bộ giải pháp hỗ trợ quản lý dòng tiền và quản trị tài chính theo thời gian thực (real-time).

Một số chức năng hữu ích của Base Finance+:

  • Dự báo dòng tiền: Trên Base Finance+ là một bức tranh toàn diện về tài chính của doanh nghiệp với kế hoạch ngân sách dự kiến, thực tế thu chi ngân sách, công nợ phải thu / phải trả và các chỉ số tài chính quan trọng khác. Dựa trên đó, bạn có thể hình dung ra dự báo dòng tiền trong mỗi chu kỳ một cách tương đối chính xác.
  • Theo dõi biến động dòng tiền theo thời gian thực: Base Finance+ cho phép doanh nghiệp tự động cập nhật số dư tài khoản ngân hàng và biến động dòng tiền theo thời gian thực. Bạn có thể xem dòng tiền đang “chảy” vào và chảy ra khỏi doanh nghiệp như thế nào để linh hoạt đưa ra các quyết định tài chính.
  • Phân tích cấu trúc dòng tiền: Base Finance+ có khả năng tự động phân tích và trực quan hoá dòng tiền của doanh nghiệp thành dashboard đặc thù, thể hiện rất rõ cấu trúc dòng tiền. Thông qua đánh giá và kiểm soát các khoản thu chi khác nhau, bạn có thể xây dựng chiến lược nhằm mục tiêu tái cấu trúc và tối ưu hoá dòng tiền tại từng thời điểm, ví dụ như thúc đẩy bán sản phẩm A, hoặc giảm chi phí dịch vụ khách hàng.

Dưới đây là minh hoạ một số báo cáo tự động về dòng tiền trên Base Finance+:

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Dashboard tổng quan về dòng tiền

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Dashboard theo dõi trạng thái dòng tiền theo thời gian

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Dashboard theo dõi dòng tiền vào

Dự án đầu tư được lượng hóa bằng tiền năm 2024
Dashboard theo dõi dòng tiền ra

7. Tạm kết

Tóm lại, dòng tiền là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nhà quản trị cần nắm vững các khái niệm cơ bản nhất về dòng tiền cho tới các hướng dẫn chuyên sâu, cùng các công cụ hỗ trợ đắc lực. Điều này không chỉ đảm bảo sự ổn định trong vận hành hằng ngày mà còn giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng bền vững.

Để nhận tư vấn 1-1 và demo tính năng của Bộ giải giải pháp quản trị tài chính Base Finance+, bạn có thể đăng ký ngay tại đây.