2 phút đọc

Yes sure nghĩa là gì

Yes, sure - Means that you understand what someone is asking of you and that 'sure' you are willing to do it Yes, of course - means again that you understand and that you are mo
Yes sure nghĩa là gì

Yes, sure - Means that you understand what someone is asking of you and that 'sure' you are willing to do it Yes, of course - means again that you understand and that you are more than happy to do what the person may be asking. 'Of course' would be used to someone that you want to help, where as 'sure' may just be used to acknowledge someone. Hope this helps!

Yes, sure - Means that you understand what someone is asking of you and that 'sure' you are willing to do it

Yes, of course - means again that you understand and that you are more than happy to do what the person may be asking. 'Of course' would be used to someone that you want to help, where as 'sure' may just be used to acknowledge someone. Hope this helps! Xem bản dịch

Thank you;) Thank you;) Xem bản dịch   0lượt thích Yes, sure - Means that you understand what someone is asking of you and that 'sure' you are willing to do it Yes, of course - means again that you understand and that you are more than happy to do what the person may be asking. 'Of course' would be used to someone that you want to help, where as 'sure' may just be used to acknowledge someone. Hope this helps!

Yes, sure - Means that you understand what someone is asking of you and that 'sure' you are willing to do it

Yes, of course - means again that you understand and that you are more than happy to do what the person may be asking. 'Of course' would be used to someone that you want to help, where as 'sure' may just be used to acknowledge someone. Hope this helps! Xem bản dịch   1thích

Thank you very much! You helped me a lot. Thank you very much! You helped me a lot. Xem bản dịch   1thích You're very welcome! :)

You're very welcome! :) Xem bản dịch   1thích

:) :) Xem bản dịch   0lượt thích Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan