Xem powerpoint trên gmail từ iphone

Bạn có thể tạo, xem và chỉnh sửa bản trình bày Google cũng như tệp Microsoft PowerPoint® bằng ứng dụng Google Trang trình bày dành cho iPhone và iPad. Dưới đây là một số bước để giúp bạn sử dụng ứng dụng Google Trang trình bày:

Bước 1: Tải ứng dụng Google Trang trình bày

 1. Mở App Store.
 2. Trong thanh tìm kiếm ở phía trên cùng, tìm Google Trang trình bày.
 3. Nhấn vào Tải 
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
   Cài đặt. Ứng dụng Google Trang trình bày sẽ xuất hiện trên Màn hình chính của bạn.

Bước 2: Tạo, xem hoặc chỉnh sửa bản trình bày

 • Chèn và sắp xếp văn bản, hình dạng và đường kẻ
 • Chiếu trang trình bày

Làm việc với nhiều định dạng tệp

Bạn có thể tải các tệp lên và xuống bằng ứng dụng Google Trang trình bày.

 • Nhập: Bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp PPT và PPTX.
 • Xuất: Bạn có thể xuất dưới dạng tệp PDF hoặc PPTX.

Sử dụng các thao tác nhanh trên iPhone bằng tính năng 3D Touch

Bạn có thể mở bản trình bày hiện tại, sử dụng mẫu và tạo bản trình bày mới bằng những thao tác nhanh. Để xem bản trình bày gần đây trong menu, hãy mở khóa điện thoại của bạn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ dùng được nếu iPhone của bạn (iPhone 6s/6s Plus) có tính năng 3D Touch.

 1. Để chuyển tới trình đơn thao tác nhanh, hãy nhấn vào ứng dụng Google Trang trình bày. Trình đơn thao tác nhanh sẽ mở ra.
 2. Từ danh sách, hãy nhấn vào một trong các lựa chọn sau:
  • Hai bản trình bày bạn đã mở hoặc chỉnh sửa gần đây nhất.
  • Mẫu: Mở menu mẫu.
  • Tạo: Tạo bản trình bày trống.
 3. Bản trình bày hay mẫu của bạn sẽ mở trong ứng dụng Google Trang trình bày.

Bước 3: Chia sẻ và làm việc với người khác

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục với mọi người và cho phép họ xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét về tệp và thư mục đó.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn có thể tạo, tìm và tải các tệp xuống như: 

 • Tài liệu
 • Bảng tính
 • Bản trình bày
 • Biểu mẫu 

Bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ và làm việc với người khác trên tệp của mình. Tìm hiểu cách tìm tệp trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn cố mở một tệp có vẻ là lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại, thì bạn có thể nhận được cảnh báo. Hãy thận trọng khi mở tệp đó.

Tạo tệp

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  .
 3. Chọn sử dụng mẫu hoặc tạo tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày mới.
 4. Nếu bạn sử dụng mẫu, ứng dụng sẽ mở mẫu đó. Nếu tạo tệp mới, bạn sẽ cần phải nhập tên cho tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày, sau đó nhấn Tạo.

Xem tệp

Bạn có thể xem tệp bạn đã tạo hoặc mở trên thiết bị bất kỳ và các tài liệu khác như tệp Microsoft® Word, Excel hoặc PowerPoint.

Mẹo: Nếu ai đó đang làm việc trên tệp, bạn sẽ thấy các thay đổi mà họ đang thực hiện.

Xem tệp

Để mở và xem tệp, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, sau đó nhấn vào tên tệp.

Xem tài liệu được nhóm theo danh mục

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  .
 3. Chọn tệp bạn muốn xem:
  • Gần đây: Tệp bạn đã làm việc gần đây.
  • Có gắn dấu sao: Tệp bạn đã đánh dấu là quan trọng.
  • Được chia sẻ với tôi: Tệp người khác đã chia sẻ với bạn.
  • Ngoại tuyến: Tệp được lưu trữ trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Đổi tên tệp

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Trên tệp bạn muốn đổi tên, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  .
 3. Nhấn vào biểu tượng Đổi tên
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  .
 4. Nhập tên mới.
 5. Nhấn Đổi tên.

Lưu tệp

Khi bạn đang kết nối mạng, Google sẽ tự động lưu các nội dung thay đổi mà bạn nhập. Bạn không cần nhấn vào nút lưu.

Khi bạn bật tính năng truy cập ngoại tuyến, các thay đổi sẽ được lưu vào thiết bị của bạn khi bạn nhập văn bản và sẽ lưu vào Drive khi bạn có kết nối mạng trở lại.

Lưu ý: Trên Google Trang tính, bạn cần nhấn vào bên ngoài ô bạn đang nhập thông tin để lưu.

Tạo bản sao của tệp

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Trên tệp bạn muốn sao chép, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  .
 3. Nhấn vào biểu tượng Tạo bản sao
  Xem powerpoint trên gmail từ iphone
  . Bản sao sẽ mở trong ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?