Who's this là gì

Phân biệt WHOSE và WHO'S

1/ Whose là một từ chỉ sở hữu được dùng trong câu hỏi hoặc mệnh đề quan hệ, nghĩa là của ai/của cái gì

Vd: WHOSE is this coat?

(Cái áo khoác này của ai?)

Vd: He's a man WHOSE opinion I respect.

(Anh ta là người mà tôi luôn tôn trọng ý kiến.)

2/ Who's là dạng viết gọn của who is hoặc who has

Vd: Do you know anyone WHOS (WHO IS) going to France in the next few days?

(Bạn  có biết ai sắp đi Pháp vài ngày tới không?)

Vd:  Ive got a cousin WHOS (WHO HAS) never been to London.

(Tôi có một người anh họ chưa bao giờ đến Luân Đôn.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)

Tạo một tài khoản miễn phí là bạn có thể bắt đầu học thử ngay

Facebook icon

Đăng ký dùng Facebook

  • hoặc
  • Tên:Email:Mật khẩu:

Đăng ký tài khoản nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng của Tiếng Anh Mỗi Ngày

Tìm kiếm các bài viết khác ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Hoặc tham khảo những bài viết liên quan ở dưới đây

Phân biệt "especially" và "specially"

Phân biệt "especially" và "specially"

Phân biệt "advise" và "advice"

Phân biệt "advise" và "advice"

Phân biệt "breath" và "breathe"

Phân biệt "breath" và "breathe"

Phân biệt "fun" và "funny"

Phân biệt "fun" và "funny"

Phân biệt "grateful" và "thankful"

Phân biệt "grateful" và "thankful"

Phân biệt "maybe" và "may be"

Phân biệt "maybe" và "may be"

Xem tất cả các bài viết về Từ vựng TOEIC