Voice tiếng Việt là gì

Thông tin thuật ngữ voice tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm voice tiếng Anh voice
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ voice

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

voice tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ voice trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ voice tiếng Anh nghĩa là gì.

voice /vɔis/


quảng cáo

Giày Cao Gót Nữ 7cm & 9cm/ Sandal Nữ Quai Nhún Đính Đá Kim Tuyến 149.000 đ 298.000 đ (giảm 50%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới voice

 • reactors tiếng Anh là gì?
 • glumaceous tiếng Anh là gì?
 • diffraction by disk tiếng Anh là gì?
 • robe tiếng Anh là gì?
 • phlebotomize tiếng Anh là gì?
 • familiarization tiếng Anh là gì?
 • disenfranchisement tiếng Anh là gì?
 • cry tiếng Anh là gì?
 • pipped tiếng Anh là gì?
 • hydrobiologist tiếng Anh là gì?
 • societal tiếng Anh là gì?
 • bristle tiếng Anh là gì?
 • depicting tiếng Anh là gì?
 • exposure tiếng Anh là gì?
 • propitiatingly tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của voice trong tiếng Anh

voice có nghĩa là: voice /vɔis/*  danh từ- tiếng, tiếng nói, giọng nói ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=in a loud voice+ nói to=in a low voice+ nói khẽ=a sweet voice+ giọng êm ái=to lift up one's voice+ lên tiếng, cất tiếng nói=to raise one's voice+ cất cao tiếng, nói to lên=the voice of conscience+ tiếng nói (gọi) của lương tâm- ý kiến; lời, lời nói; sự bày tỏ, sự phát biểu=to have a voice in the matter+ có tiếng nói về vấn đề đó=with one voice+ đồng thanh, nhất trí=to listen to the voice of a friend+ nghe lời bạn- (ngôn ngữ học) âm kêu- (ngôn ngữ học) dạng=passive voice+ dạng bị động*  ngoại động từ- bày tỏ, nói lên=to voice the feelings of the crowd+ nói lên cảm nghĩ của quần chúng- (ngôn ngữ học) phát thành âm kêu=to voice a consonant+ phát một phụ âm thành âm kêu

Đây là cách dùng voice tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ voice tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh