3 phút đọc

Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 7

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 7Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 16, 17
Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 7

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 7

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 16, 17 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức, đặc điểm độ tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành và tuổi già. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

Hướng dẫn giải bài tập SGK Khoa học 5 tập 1 trang 16, 17

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau:

Giai đoạn

Đặc điểm nổi bật

Tuổi vị thành niên

Tuổi trưởng thành

Tuổi già

Tuổi vị thành niên

(từ 10 đến 19 tuổi)

Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn, được thể hiện ở sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội. Như vậy, tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên.

Tuổi trưởng thành

(từ 20 đến 60 hoặc 65 tuổi)

Trong những năm đầu của giai đoạn này, tầm vóc và thể lực của chúng ta phát triển nhất. Các cơ quan trong cơ thể đều hoàn thiện. Lúc này, chúng ta có thể lập gia đình, chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Từ 45 đến 60 hoặc 65 tuổi là thời kì chuyển tiếp sang tuổi già, lúc này con cái chúng ta có thể sẽ bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành

Tuối già

(từ 60 hoặc 65 tuổi trở lên)

Khi con người bước vào giai đoạn này, cơ thể dần suy yếu, chức năng hoạt động của các cơ quan giảm dần. Tuy nhiên, ở tuổi này, chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ bằng sự rèn luyện thân thể, sống điều độ và tham gia các hoạt động xã hội.

Trả lời:

Tuổi vị thành niên:

- Chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn

- Phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và mối quan hệ với bạn bè, xã hội.

Tuổi trưởng thành

- Trở thành ngưòi lớn, tự chịu trách nhiệm trước bản thân, gia đình và xã hội.

Tuổi trung niên

- Có thời gian và điều kiện tích luỹ kinh nghiệm sống.

Tuổi già

- Vẫn có thể đóng góp cho xã hội, truyền kinh nghiệm cho con, cháu

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì

Video liên quan