Vì sao phải bảo vệ môi trường lớp 5

1 .Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ?

Khoa học nha mọi người

Được cập nhật 21 tháng 4 2019 lúc 20:05

1 .Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

- Môi trường là không gian sống, cung cấp các yếu tố cơ bản để duy trì cuộc sống của con người như oxi, nước,...

- Môi trường cng cấp tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản để con người lao động, phục vụ nhu cầu của mình trong cuộc sống và phát triển xã hội.

- Môi trường là nơi cung cấp các nguồn thông tin về động vật, thực vật, các hệ sinh thái,... để trau dồi kiến thức cho con người từ đó áp dụng vào cuộc sống.

- Môi trường là nơi chứa đựng, trung hòa và phân hủy chất thải của con người.

2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ?

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng

1. Vì:Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người.

2. Cung cấp thức ăn,nước uống,khí thở,nơi ở,...Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất.Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt,trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

Bài này cô tớ cho bạn kia lên viết nên đúng đó làm theo đi !

1) Ta phải bảo môi trường và tài nguyên thiên nhiên vì môi trường có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Nó là không gian sống cung cấp các yếu tố cơ bản để duy trì cuộc sống của con người như:nước, ô-xi,đất,...

Nó còn cung cấp tài nguyên, các nguồn thông tin về động vật và thực vật, các hệ sinh thái và phân hủy các chất thải của chúng ta

Trả lời

1)Chúng ta phải bạo vệ môi trường và thiên nhiên vì:

+ Chúng cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển về mọi mặt. Nếu không có môi trường thì con người không thể tông tại được

+ Chúng tạo nên cơ sở vật chất để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của con người

2)Tài nguyên thiên nhiên là:

Tài nguyên thiên nhiênlà những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí...).

Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với môi trường.

1 . - Vì chúng cung cấp cho con người phương tiện đẻ sinh sống ,phát triển về mọi mặt .Nếu ko có môi trường , con người ko thể tồn tại được .

- chúng tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế ,văn hóa ,xã hội nâng cao chất lượng sống của con người .

2 -Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai khác ,chế biến , sử dụng , phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây ,các động vật , thực vật quý hiếm , các mỏ khoáng sản , các nguồn nước , dầu ,khí ....)

- tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường , có quan hệ chặt chẽ với môi trường .

ko phải toán 5

MIK SẮP THI GDCD 1 TIẾT RỒI MN GIÚP MIK VS

1, NÊU NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN . MỘT SỐ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CÓ NGUY CƠ CẠN KIỆT LÀ NHỮNG TÀI NGUYÊN NÀO ? KỂ TÊN

2, CON NG CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG 1 MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP VÀ BẢO VỆ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Được cập nhật 12 tháng 6 2020 lúc 22:30

--1.

-Ô nhiễm không khí do các nhà xí nghiệp.

-Rừng bị tàn phá do khai thác bừa bãi , lâm tặc

- Các khoai khoáng bị thai khác bừa bãi

- Nhiều sinh vật , động thực vật bị suy giảm do phục vụ cho ngu cầu đời sống

- Nguồn nước bị ô nhiễm do các nhà nông nghiệp sử dụng thuốc trừ sâu , vứt bỏ bừa bãi .

1. thành phố nào là trung tâm công nghiệp của nước ta?

2. chất lỏng có đặc điểm gì?

3. để sản suất muối từ nước biển, phải dùng phương pháp nào?

4. nêu chu trình sinh sản của ếch?

5. nêu vai trò tài nguyên thực vật động vật?

6 việc làm nào gây ô nhiễm môi trường?

7. hãy chứng tỏ có biến đổi lí học hay hóa học:

a. trộn xi măng với cát

b. trộn xi măng với nước và cát

8. vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Được cập nhật 21 tháng 4 2018 lúc 19:18

hỏi gì mà ko liên quan gì đến toán gì hếtzậy ?