Ví dụ về ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí

Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí  Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

VD: Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làm nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra ô nhiễm đất đai và nguồn nước.