Vệ sinh môi trường lớp 3 bài 38

Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

Câu hỏi trang 72 Tự nhiên và Xã hội 3:  Hãy nói và nhận xét những gì bạn thấy trong hình.

Trả lời:

Quảng cáo

- Hình 1: Con sông là nơi mọi người lấy nước, tắm rửa nhưng lại bị đổ rác thải sinh hoạt ra.

- Hình 2: Con sông bị xả nước thải từ nhà máy, các loài sinh vật như cá bị chết nổi lên.

Câu hỏi trang 72 Tự nhiên và Xã hội 3:  Trong nước thải có gì gây hại cho sinh vật và sức khỏe con người?

Ở địa phương bạn, các gia đình, bệnh viện, nhà máy, thường cho nước thải chảy ra đâu?

Quảng cáo

Trả lời:

- Trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, độc hại và các vi khuẩn gây bệnh. Nếu để nước thải chưa xử lí thường xuyên chảy vào ao hồ, ao sông ngòi sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, làm chết các sinh vật sống trong nước.

- Ở địa phương em, nước thải thường bị đổ ra ngoài sông, suối, ao hồ một cách trái phép. Gây ô nhiễm môi trường.

Câu hỏi trang 73 Tự nhiên và Xã hội 3:  Theo bạn, hệ thống cống rảnh nào hợp vệ sinh? Tại sao?

Trả lời:

- Theo em, hê thống cống rảnh 4 hợp vệ sinh bởi đã được đóng nắp không gây nguy hiểm cho người khác và được bịt mùi.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi