Type up là gì

Write Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Write Up / Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Write Up
Tiếng Việt Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Write Up là gì?

  • Write Up là Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Write Up

  • Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Write Up là gì? (hay Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng nghĩa là gì?) Định nghĩa Write Up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Write Up / Nâng Cao Lên; Ghi Tăng Lên; Bút Toán Tăng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục