Tương từ tiếng Nhật là gì

tương lai, đáng ngờ, nhất quyết không tiếng Nhật là gì ?  Từ điển Việt Nhật

tương lai, đáng ngờ, nhất quyết không tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tương lai, đáng ngờ, nhất quyết không tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật


tương lai, đáng ngờ, nhất quyết không tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tương lai đáng ngờ nhất quyết không

tương lai

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 将来
Cách đọc : しょうらい
Ví dụ :
Tương lai tôi muốn trở thành phi công
将来はパイロットになりたいです。

đáng ngờ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 不思議
Cách đọc : ふしぎ
Ví dụ :
Đó là 1 cậu chuyện đáng ngờ, kỳ lạ
それはとても不思議な話だね。

nhất quyết không

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 決して
Cách đọc : けっして
Ví dụ :
Đừng bao giờ quên chuyện này
Tôi sẽ không bao giờ quên sự tốt bụng của anh
このことを決して忘れないでください。
ご親切は決して忘れません。

Trên đây là nội dung bài viết : tương lai, đáng ngờ, nhất quyết không tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social :Facebook - Youtube - Pinterest

  • Tweet