1 phút đọc

Tướng công là gì

Ý nghĩa của từ tướng công là gì: tướng công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tướng công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tướng công mình d. 1. Từ tôn xưng ngườ
Tướng công là gì

Ý nghĩa của từ tướng công là gì:  tướng công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tướng công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tướng công mình d. 1. Từ tôn xưng người làm tể tướng. 2. Từ tôn xưng một viên quan to.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tướng công". Những từ phát âm/đánh vần giống nh [..]

Video liên quan