Tuổi Mậu Ngọ xây nhà năm nào tốt nhất


Xem năm xây nhà hợp tuổi Ngọ

Việc chọn thời gian xây dựng hay sửa chữa nhà cửa cho gia chủ tuổi Ngọ là vô cùng quan trọng. Khi gia đình bạn đã chọn được một vị trí tốt để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, phần thiết kế hướng và nội thất bên trong đã được phù hợp với gia đình, thì công quan trọng nữa chính là xác định thời gian bắt đầu xây dựng nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời", vì yếu tố địa lợi đã được chọn xong. Nếu việc lựa chọn thời gian xây dựng tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc được dồi dào. Nhưng ngược lại thời gian xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ trong Phong Thuỷ như Tam tai, Hoàng Ốc,  Kim Lâu thì nó sẽ làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng và có nhiều điều không may mắn cho gia đình bạn.

1. Xem năm xây nhà hợp tuổi Mậu Ngọ 1978

 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2022
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2023
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2024
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2025

2. Xem năm xây nhà hợp tuổi Canh Ngọ 1990

 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2022
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2023
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2024
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Canh Ngọ năm 2025
Tuổi Ngọ nên xây nhà năm nào3. Xem năm xây nhà hợp tuổi Bính Ngọ 1966

 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2022
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2023
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2024
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Bính Ngọ năm 2025

4. Xem năm xây nhà hợp tuổi Giáp Ngọ 1954

 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2022
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2023
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2024
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2025

5. Xem năm xây nhà hợp tuổi Nhâm Ngọ 1942, Nhâm Ngọ 2002

 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2022
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2023
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2024
 • Xem tuổi làm nhà tuổi Nhâm Ngọ năm 2025

***Xem năm xây nhà các tuổi khác***

Được xem nhiều

 • Tuổi Tý nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Sửu nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Dần nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Mão nên xây nhà năm nào
 • Tuổi Thìn nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Tỵ nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Ngọ nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Mùi nên xây nhà năm nào?
 • Tuổi Thân nên xây nhà năm nào
 • Tuổi Dậu nên xây nhà năm nào
 • Tuổi Tuất nên xây nhà năm nào
 • Tuổi Hợi nên xây nhà năm nào

Video liên quan