Tử tước là gì

Công Tước/Duke: tước vị cao nhất của tầng lớp quý tộc không mang dòng máu hoàng tộc, được giao một lãnh thổ rộng lớn hoặc một tỉnh để cai trị. Những cận thần được vua trọng dụng cũng có thể được phong làm công tước. Ngoài ra, em trai, con trai và cháu nội của vua/nữ hoàng khi đã lập gia đình cũng được phong làm công tước. Con trai của Công tước sẽ được phong làm công tước, bá tước hoặc tử tước. Các công tước có lãnh địa riêng, lập thành hẳn một tiểu quốc, gọi là Công quốc, thậm chí nhiều khi chữ Prince còn được dùng để chỉ những quý tộc dạng này. Nếu gọi các vị vua là Your Majesty thì Công tước chỉ đứng sau một bậc, gọi là Your Grace, dịch ra là Đức ông hoặc Chúa thượng.

Tử tước/Viscount: là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối, dưới Bá tước nhưng trên Nam tước. Tại Anh, từ này được ghi chép lại lần đầu tiên vào năm 1440, khi nam tước Beaumont được vua Anh Henry VI phong làm tử tước Beaumont. Ở Anh lúc đó có nghĩa là người điều hành lãnh thổ không thuộc giới quý tộc, nhưng được hoàng gia chỉ định, không truyền cho con cháu. Nhưng sau này trở thành một tước hiệu quý tộc, cha truyền con nối.

Thứ tự tước hiệu: Công tước > Hầu tước > Bá tước > Tử tước > Nam tước.

(Theo Wikipedia)

...

Sau một lần chinh chiến sa trường, Công tước Natal đã đến lãnh địa của Tử tước Bird để nghỉ ngơi.

...

Cá: Bạn công yêu bạn thụ từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là tiến công theo đuổi, cuối cùng đưa được người về dinh. Nói theo đuổi vậy thôi chứ bé thụ chỉ cự tuyệt được vài lần thế là dâng hiến hết cả thảy =))))) Truyện không cao trào, không pháo hôi, không người cấm cản, không sợ cả rào cản giai cấp. Truyện chỉ đơn giản kể về hai con người trong bối cảnh xã hội đương thời, gặp nhau rồi yêu nhau thôi. Hoàng gia cái vẹo gì? Quý tộc cái vẹo gì? Biến moẹ hết đê!!!

(Lưu ý: Truyện đọc giải trí, thật sự đừng chờ mong tình tiết.)

Video liên quan