Từ trường tương tác với

Từ trường không tương tác với

Từ trường không tương tác với

A.  Điện tích chuyển động.

B.  Nam châm đứng yên.

C.  Điện tích đứng yên.

D.  Nam châm chuyển động.

Đáp án   C

Phạm Việt Tiến
giê vẫn nhớ nè !
Đoàn Quang Minh
e hiểu như thế nay nha :
+ Từ trường không tương tác với Điện tích đứng yên. vì
- Dòng điện chính là dòng chuyển dịch có hướng của các hạt mang điện. ( chuyển động tươnng đối ) và chính sự chuyển động này đã tạo ra từ trường.
Lực từ gây ra bởi từ trường của lực này, còn gọi là lực từ hay đôi khi là lực Lorentz, có phương luôn vuông góc với phương chuyển động của hạt mang điện và làm thay đổi quỹ đạo chuyển động của hạt mang điện. Nếu hạt mang điện chuyển động theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ thì hạt sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn, nếu hạt chuyển động theo phương không vuông góc với đường cảm ứng từ thì quỹ đạo của nó sẽ là hình xoắn ốc.
+ Lực tác động của từ trường lên dòng điện có nguyên nhân là thành phần này của lực Lorentz.
Lực từ giữa các cực của nam châm, cũng là tổng hợp lực gây ra bởi từ trường của nam châm này lên các electron chuyển động quanh nguyên tử ở nam châm kia, về bản chất cũng là thành phần này của lực Lorentz.
Toochan Noochan LV 0, SP 0
Tại sao ạ