Từ trường đều có các đường sức từ là những đường

  • Câu hỏi:

Từ trường đều có các đường sức từ : YOMEDIA

  • A. Luôn có dạng là những đường tròn đồng tâm,cách đều.
  • B. Thẳng song song và cách đều nhau.
  • C. Khép kín.
  • D. Có dạng là những đường thẳng.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE