Tự nhiên xã hội lớp 3 bài 49

Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 49: Động vật

Bài 49: Động vật

Câu hỏi trang 94 Tự nhiên và Xã hội 3:  Chọn một số con vật có trong hình, nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

Trả lời:

Quảng cáo

- Bò, hổ, voi, hươu cao cổ có hình dạng, kích thước to lớn.

- Ong, kiến, ếch có hình dạng nhỏ.

- Cá heo sống ở dưới nước, đại bàng, ong có thể bay và các loài khác sống ở trên cạn.

- Hổ, đại bàng là loài ăn thịt

- Bò, voi, sóc, hươu cao cổ thì ăn cỏ hoặc thực vật.

Câu hỏi trang 95 Tự nhiên và Xã hội 3:  Vẽ, tô màu và ghi chú tên các bộ phận của cơ thể con vật mà bạn thích.

Trả lời:

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi