Trường Trung cấp nghề Quảng Ninh

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

Mã trường: TCĐ17103

Địa chỉ: Ngõ 13 - Phường cao thắng - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3617150 Fax: 0203.3818718

Website: . . . . .

Email: www.congnghehl@yahoo.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Kế toán doanh nghiệp

30

Xét tuyển hàng tháng

Tin học văn phòng

100

Lái xe ô tô hạng B1, B2

1045

Lái xe ô tô hạng C

455