Trường hợp nào thực hiện công cơ học

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?


Câu 15847 Thông hiểu

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giảiCông cơ học --- Xem chi tiết

...