Trường hợp nào sau đây không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín

  • Câu hỏi:

Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? YOMEDIA

  • A. Cho thanh nam châm đứng yên trước cuộn dây.
  • B. Cho cuộn dây đứng yên trước thanh nam châm.
  • C. Cho cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm.
  • D. Khi giữ cho từ trường xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín không thay đổi.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE