Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều

Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?


Câu 14174 Thông hiểu

Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giảiDòng điện xoay chiều --- Xem chi tiết

...