Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?


Câu 14161 Thông hiểu

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giảiĐiều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng  --- Xem chi tiết

...