Trường hợp nào dưới đây không phải là tương tác từ

  • Câu hỏi:

Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ: YOMEDIA

  • A. tương tác giữa hai nam châm
  • B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện
  • C. tương tác giữa các điện tích đứng yên
  • D. tương tác giữa nam châm và dòng điện

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE