Trục chính của thấu kính hội tụ là gì

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính

B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính

C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm

D. đi qua một tiêu điểm và song song với thấu kính

Trục chính của thấu kính là đường thẳng vuông góc với thấu kính, đi qua trung điểm của thấu kính

Trục chính của thấu kính hội tụ là gì

=> Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng đi qua hai tiêu điểm của thấu kính

Đáp án: B

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trục chính của thấu kính hội tụ là gì