Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện giữa hai bản kim loại là một lớp

Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. mica.

B. nhựa pôliêtilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.

D. giấy tẩm parafin.

Chọn C.

Điện dung của tụ điện:

Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện giữa hai bản kim loại là một lớp

đặc trưng riêng cho tụ không phụ thuộc vào U và Q