Trọng trường hợp nào sau đây cơ năng của vật không thay đổi

  • Câu hỏi:

Trường hợp nào sau đây thì cơ năng của vật được bảo toàn : YOMEDIA

  • A. Vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng
  • B. Vật rơi trong không khí
  • C. Vật rơi tự do
  • D. Vật chuyến động trong chất lỏng

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trọng trường hợp nào sau đây cơ năng của vật không thay đổi