Trọng trường hợp nào sau đây cơ năng của vật không thay đổi

  • Câu hỏi:

Trường hợp nào sau đây thì cơ năng của vật được bảo toàn : YOMEDIA

  • A. Vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng
  • B. Vật rơi trong không khí
  • C. Vật rơi tự do
  • D. Vật chuyến động trong chất lỏng

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE