Trong trường hợp nào dưới đây, trong khung dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng

  • Câu hỏi:

Trong trường hợp nào dưới đây, trong khung dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng. YOMEDIA

  • A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín nhiều.
  • B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín không đổi.
  • C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín thay đổi.
  • D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín mạnh.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE