Trong sóng điện từ vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng phương

Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B luôn:

Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B luôn:

A.  Có phương song song và cùng chiều.

B.  Có phương vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

C.  Có phương song song và ngược chiều.

D.  Có phương trùng với phương truyền sóng.

Đáp án   B

Trong sóng điện từ vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng phương
Đặng Ngọc Anh
sai chet lien . 19/6/2015
Trong sóng điện từ vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng phương
quakhutuonglai
k ai coment à tem . 18/6/2015