Trong sóng điện từ các vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn

Trong sóng điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn

Trong sóng điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn

A.  có phương vuông góc với nhau.

B.  có phương lệch nhau góc 450.

C.  cùng phương, ngược chiều.

D.  cùng phương, cùng chiều.

Đáp án   A Đáp án  A
Vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn có phương vuông góc với nhau.