Trong Microsoft PowerPoint để thay đổi vị trí giữa các hiệu ứng cho đối tượng bạn làm như thế nào

Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi hiệu ứng hoạt hình được áp dụng với một đối tượng cho một đối tượng khác, sửa đổi cài đặt hoạt hình hoặc loại bỏ hoạt hình khỏi đối tượng.

Office 2013 và các phiên bản mới hơn Office 2010 macOS Web

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Chọn đối tượng có hiệu ứng hoạt hình bạn muốn thay đổi.

Trên tab Hoạt hình, hãy chọn hoạt hình mới mà bạn muốn.

Loại bỏ một hiệu ứng hoạt hình

Bạn có thể loại bỏ các hiệu ứng hoạt hình đã áp dụng trước đó cho văn bản hoặc đối tượng (như ảnh, hình, đồ họa SmartArt và v.v).

Lưu ý:Nếu bạn đang tìm thông tin về cách loại bỏ hiệu ứng chuyển tiếp từ cả một trang chiếu, hãy xem mục Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Trên tab Hoạt hình, bấm vào Ngăn Hoạt hình.

Trên trang chiếu, hãy bấm vào đối tượng được tạo hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ hiệu ứng.

Mẹo: Tất cả các hiệu ứng được áp dụng cho đối tượng đó đều được tô sáng trong Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, bấm vào hiệu ứng để loại bỏ, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Loại bỏ.

Loại bỏ nhiều hoặc loại bỏ toàn bộ hiệu ứng hoạt hình

Để loại bỏ nhiều hiệu ứng hoạt hình khỏi văn bản hoặc đối tượng, trong Ngăn Hoạt hình, nhấn Ctrl, bấm vào từng hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn Xóa.

Để loại bỏ tất cả các hiệu ứng hoạt hình khỏi văn bản hoặc một đối tượng, hãy bấm vào đối tượng bạn muốn ngừng hiệu ứng hoạt hình. Sau đó, trên tab Hoạt hình, trong thư viện hiệu ứng hoạt hình, hãy bấm vào Không có.

Tắt tất cả hoạt hình trong bản trình bày

Mặc dù bạn không thể loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi toàn bộ bản trình bày trong một bước (bạn phải loại bỏ hoạt hình khỏi từng đối tượng riêng lẻ, như mô tả ở trên) nhưng bạn có thể tắt toàn bộ hoạt hình trong bản trình bày của mình.

Trên tab trình chiếu , chọn thiết lập trình chiếu.

Bên dưới Tùy chọn hiển thị, hãy chọn Hiển thị mà không dùng hoạt hình.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình cụ thể

Loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi một đối tượng riêng lẻ

Loại bỏ hoạt hình khỏi tất cả các đối tượng trên trang chiếu

Tắt hoạt hình tránh phát ở dạng xem Trình Chiếu

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Chọn đối tượng có hiệu ứng hoạt hình bạn muốn thay đổi.

Trên tab  hoạt hình, trong nhóm hoạt hình , bấm vào nút xem thêm

, rồi chọn hoạt hình mới mà bạn muốn.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình cụ thể

Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, hãy bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ.

Lưu ý:Bạn còn có thể loại bỏ nhiều hiệu ứng hoạt hình cụ thể. Nhấn và giữ CTRL, sau đó trong ngăn Tác vụ Hoạt hình, hãy chọn từng hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ, bấm chuột phải vào một trong những hiệu ứng đã chọn, rồi chọn Loại bỏ.

Loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi một đối tượng riêng lẻ

Chọn đối tượng bạn muốn loại bỏ hoạt hình.

Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình, bấm vào nút xem thêm

, rồi chọn khôngcó.

Loại bỏ hoạt hình khỏi tất cả đối tượng trên trang chiếu

Chọn trang chiếu bạn muốn loại bỏ toàn bộ hoạt hình.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình, bấm vào nút xem thêm

, rồi chọn khôngcó.

Tắt tất cả hoạt hình trong bản trình bày

Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

Trong hộp thoại Thiết lập Hiển thị, bên dưới Tùy chọn hiển thị, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mà không có hoạt hình.

Bấm OK.

Xem thêm

Để áp dụng hoạt hình cho một đối tượng, hãy xem mục Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng.

Để nhân đôi hoặc sao chép hiệu ứng hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng kia, xem mục Nhân bản hoạt hình bằng bộ vẽ hoạt hình.

Để kích hoạt hiệu ứng hoạt hình, hãy xem mục Kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Lưu ý:Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy xem mục Thêm, sửa hoặc loại bỏchuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Để thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình bạn đã tạo, hãy chọn trang chiếu bạn muốn, bấm vào tab hoạt hình, rồi sử dụng ngăn hoạt hình ở bên phải để sửa hoặc sắp xếp lại các hiệu ứng.

Mẹo:Nếu bạn không nhìn thấy ngăn hoạt hình, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở dạng xem thông thường, rồi bấm  vào ngăn hoạt hình trên tab hoạt hình .

Trong ngăn hoạt hình, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Di chuyển hoặc xóa một hoạt hình Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình. Ở phía trên cùng của ngăn, bấm vào các phím mũi tên để thay đổi thứ tự hoạt hình của bạn, hoặc bấm vào dấu X màu đỏ để xóa một hoạt hình.

Để xóa tất cả hoạt hình từ một trang chiếu cùng một lúc, hãy bấm vào mục đầu tiên trong danh sách, nhấn và giữ phím SHIFT khi bạn bấm vào mục cuối cùng trong danh sách, rồi bấm vào dấu X màu đỏ.

Thay đổi thành hoạt hình khác Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình, rồi bấm vào một hiệu ứng khác trong dải băng trên tab hoạt hình.

Thêm một hoạt hình khác vào cùng một đối tượng Trước tiên, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng trên trang chiếu (không có trong ngăn hoạt hình), rồi bấm vào hiệu ứng bổ sung mà bạn muốn áp dụng.

Thay đổi thuộc tính hiệu ứng Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình và thực hiện các thay đổi bạn muốn trong các tùy chọn hiệu ứng.

Các thiết đặt sẵn dùng ở đây tùy thuộc vào kiểu hoạt hình bạn đã chọn. Ví dụ này hiển thị các tùy chọn bay trong hoạt hình.

Thay đổi thời gian hiệu ứng Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình và thực hiện các thay đổi bạn muốn ở bên dưới thời gian. Các tùy chọn bao gồm cách hoạt hình được kích hoạt, kéo dài bao lâu, và liệu bạn có muốn trì hoãn bắt đầu hoặc lặp lại nó hay không.

Để hoạt hình dài hơn có thể được kích hoạt lại trong suốt bản trình bày của bạn, bạn có thể chọn tua lại khi hoàn tất phát để tăng tốc độ lên một chút thời gian thứ hai xung quanh.

Nếu bạn muốn tắt tính năng hoạt hình từ toàn bộ bản trình bày, hãy bấm vào tab trình chiếu , bấm thiết lập trình chiếu, rồi chọn Hiển thị mà không có hoạt hình.

Xem thêm

Hình chữ và đối tượng tạo hiệu ứng hoạt hình

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các từ xuất hiện theo từng dòng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho dấu nháy điểm mỗi lần

Thêm, sửa hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Chọn đối tượng có hiệu ứng hoạt hình bạn muốn thay đổi.

Trên tab Hoạt hình, hãy chọn hoạt hình mới mà bạn muốn.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Chọn đối tượng bạn muốn loại bỏ hoạt hình.

Trên tab hoạt hình, chọn không có từ bộ sưu tập hoạt hình.