Trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

Trong điện từ trường , các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một thời điểm luôn

Trong điện từ trường , các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một thời điểm luôn

A.  cùng phương, cùng chiều

B.  có phương lệch nhau góc 45o

C.  có phương vuông góc với nhau

D.  cùng phương ngược chiều

Đáp án   C Trong điện từ trường , các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một thời điểm luôn có phương vuông góc với nhau( nhưng cùng pha với nhau)
chọn C