Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát

A.Lực xuất hiện khi kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

B.Lực làm vật nhỏ chuyển động từ trên cao xuống

C.Lực xuất hiện khi lò xo bị dãn

D.Lực kéo làm ô tô chuyển động

Đáp án A

Vận dụng điều kiện xuất hiện của các loại lực ma sát.

=> Lực xuất hiện khi kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng là lực ma sát.