Trong các trường hợp sau trường hợp nào thực hiện công cơ học

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công cơ học?

A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên

C. Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang.

D.Cả 3 đáp án trên

Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động  Lực kéo

Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên  Lực căng

Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang  Lực kéo của động cơ

Quả nặng rơi từ trên xuống  Trọng lực

Đáp án D