Trong các môi trường nào sau đây chân không rắn, lỏng, khí môi trường truyền âm tốt nhất là

Trung tâm Khoa học Tính toán - Trường ĐHSP Hà Nội © 2014 - 2021
Liên hệ: Hà Đức Thọ - Hotline: 0986 557 525 - Email: hdtho@hoc24.vn