Trong các đơn vị sau đơn vị nào của cường độ điện trường

Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2.

B. V.m.

C. V/m.

D. V.m2.

Đáp án: C

Đơn vị của cường độ điện trường là V/m

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trong các đơn vị sau đơn vị nào của cường độ điện trường