1 phút đọc

Trình bày văn bản là gì

Phần văn bản trên 1 trang in gọi là trang văn bản Trình bày trang văn bản nhằm mục đích để văn bản in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ. Trình bày trang
Trình bày văn bản là gì
  • Phần văn bản trên 1 trang in gọi là trang văn bản
  • Trình bày trang văn bản nhằm mục đích để văn bản in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ.

Trình bày trang văn bản là phầnvăn bản trên 1 trang in

  • Phần văn bản trên 1 trang in gọi là trang văn bản
  • Trình bày trang văn bản nhằm mục đích để văn bản in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học.
  • Stick nhess!

trình bày tranh văn bản trên trang in được gọi là trình bày văn bản

là cách chỉnh sửa văn bản sao chođẹp mắt ,phù hợp

Video liên quan