1 phút đọc

Trang tin tổng hợp là gì

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Báo chí 2016 Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, c
Trang tin tổng hợp là gì

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Báo chí 2016

Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Video liên quan